Sort:  

Önümüzdeki yıl o barajı çoktan aşmış olacak :)

Benim tahminim bu yıl sonuna kadar 10.000 dolardı aştı 2 katına çıktı bitcoinde tahminde bulmak zor tahmini aşıyor çunku :)

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.053
BTC 42409.74
ETH 3229.83
BNB 477.74
SBD 4.88