Şila Sizce Nereye Bakıyor?

in #tr2 years ago

Bu paylaşım aşırı derecede sevimlilik içerir!

DSCF2902.JPG

Şila'nın en sevdiği şey pencerenin önünde gizlendiğini sanarak sevdiği bir şeye odaklanmak.

DSCF2906.JPG

Bazen sevdiği bir şeyi gördüğü zaman öyle odaklanıyor ki, tabiri caizse mıh kesiliyor. Bu resimlerde işte o an çektiğim resimlerden bir kaçı. Kıyamam nasılda gizlendiğini sanıp pür dikkat odaklanmış. Isırmamak için kendimi zor tuttum!
İşte size asıl sorum şu;

DSCF2909.JPG

Sizce Şila nereye ya da neye bakıyor?

DSCF2904.JPG

Ta dam!
Tabi ki de bir kedinin vazgeçemediği şey kuş sevgisi. Kedi besleyenler bilir, cam önünde kuş gördükleri zaman donup kalıyorlar hatta konuştukları bile oluyor. Yani konuşmak derken iki üç kekeme bir şey söyleyiveriyorlar işte.

DSCF2908.JPG

Bu sevgi karşılıklı tabi ki. Görüyorsunuz onlar da Şila'nın onları izlediğinin farkındalar. Sadece bizimkisi biraz saf. Saklandığını sanıyor orası ayrı. Ben de hiç bozuntuya vermiyorum tabi ki!

Bu arada kuşlara her gün üşenmeden bulgur haşlarım. Bu yüzden balkonun mermerine geliyorlar. Bazen bulgur bitiyor tekrar koymam için bekliyorlar. Alıştılar artık benim oraya bir şeyler bırakmama. Bu ikisi aynı mı bilmiyorum(birbirlerine çok benzedikleri için) yine de ben bunlara çifte kumrular diyorum. Sürekli ikisi aynı anda gelir beslenir gider.

Sizden ricam; Zor bir şey değil arkadaşlar. Cam önü, balkon mermeri, kapı önü vs bir yerlere onlar için de yiyecek bırakmanız!

Ben bulgur bitince o an alacak vakti bulamazam bile ekmek ıslatır koyarım. Şu canları doyurmak gibisi var mı?

Bu yazıyı buraya kadar okuyanlara sesleniyorum!
Haydi arkadaşlar şimdi, şuan sizlerde koyun bir yerlere yiyecek. İnanın sabah kalktığınızda çoktan bitmiş olacak! Ben bazen ne ara haberleri oluyor diye şaşırıyorum.

İyi geceler,
Sevgiler.
Bar and Lounge Logo.png

Sort:  

Çok şekermiş bu şila kızım talip oldu kendisine😊

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Tugbabeauty from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Kucing yang manis ya. @tugbabeauty