Hoş Gel 2019!

in tr •  17 days ago


Her yılı umutla karşılamaktan hiç bir zaman vazgeçmiyoruz. Ülke olarak bu yıl çok dağıldık, çok vahim durumlara düştük, çok yıprandık! Gidişat olarak belki daha karanlık, daha kötülük bir yıla doğru giriyor olabiliriz ama her yıl olduğu gibi bu yıldan da umudumuzu kaybetmeyelim. Bazı şeyleri iyi yola sokmak bizim elimiz de. Yeter ki kör olmayalım. Elbet bir gün öleceğimizi bilerek, onurlu bir hayat sürme gayreti ile geçirelim bu yılımızı. Ülkem adına da 2019 yılının, hayırlı bir yıl olmasını diliyorum.


 

Benim için yılbaşı zamanı, yani yılın ilk günleri ardımda bıraktığım yılı iyi bir şekilde değerlendirmek, gelecek yılda daha iyi adımlar atmak için yeni bakış açıları geliştirdiğim zaman olmuştur. Eğer bunu yapmıyorsanız sizlerde denemelisiniz. Bir de teşekkür edin. Belki bu yıl teşekkür etmek istediğiniz, iyi dileklerinizi sunmak istedikleriniz olabilir. Onlara içinizden geldiği cümleler ile bu dileklerinizi iletin. Bu yıl yanınızda olan insanlara, yanınız da oldukları için de teşekkür edin.


Saklamayacağım, son bir kaç yıl benim için hiç iyi bir yıl olmadı. Olması gerekenler oldu ve gitmesi gerekenler de gitti. Gidenler güzel şeylere yol açmak için gitmiş olsa da, giderken içiniz den(sizden) parçalar söküp gittiği için can acıtıyor. Benim de acıdı. Ardından büyüdüğüm şehirden ayrıldım. Her şey üst üste geldi desem daha doğru. Yine de umutluyum. Bir gün belki de benim de günüm gelecek. Neyse ki, en azından yalnız değilim. Ailem ve dostlarıma sahip olduğum için çok şanslıyım. Onlar iyi ki varlar! Onları çok seviyorum.


Bu yıl güzel şeyler yaşadığınız ve insanlığınızı kaybetmediğiniz bir yıl olmasını diliyorum. Herkes gibi benim de bir çok dileğim var ama burada yazmayacağım. Bir çoğu sizlerin dilekleri ile aynı sayılır. Sağlık, huzur, mutluluk vs. Bunlar işte. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.


Yeni yılınızı kutlar,
Sağlık, huzur ve tüm iyi dileklerinizin gerçekleşmesini dilerim.

kaynak 1 kaynak 2-3-4-5


 


Posted from my blog with SteemPress : http://tugbagungor.steemblogtr.ovh/2019/01/01/hos-gel-2019/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hepimiz zor zamanlar geçirdik gerçekten. Artık bir yerden sonra biteceğine de inanç kalmıyor. Umarım sorunların tamamen olmasa da büyük oranla bittiği bir yıl ve sonraki yıllar olur. :)

·

Umarım öyle olur 😇

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Tugbabeauty from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.