You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tüm Zamanların En Çok Konuşulan Olayı! Uzaylılar Aramızda Mı?

in #tr6 years ago

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabindan oy kazanmıştır. Tr tagi altında yazmış olduğunuz kaliteli içerikleri görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için TrYardım Desteklenen İçerikler 23 Mayıs 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. Bilimle hareket etmek ;))

Sort:  

Tesekkurler hergun elimden geldigince 2 adet makale paylasmaya calisiyorum. Devami gelicektir.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64407.71
ETH 3414.50
USDT 1.00
SBD 2.62