Göktürklerin Türeyiş Destanı

in tr •  2 years ago  (edited)

GT.png

İddia ediyorum ki, mitolojik malzeme açısından en zengin toplum, en azından toplumlardan biri, Türklerdir. Sadece türeme, çoğalma, peyda olma hakkında her Türk boyunun kendine ait destanları bile onlarcadır. Bugünkü yazımda sizlere Göktürk Türeyiş Destanı’ndan bahsedeceğim. Göktürklerde türeme ve çoğalma başlangıçta nasıl gerçekleşti? Bu türemenin mitolojik anlatımı dilden dile, nesilden nesile Göktürklerde nasıl aktarıldı?

Gok1.png

Göktürk ulusunu ve devletini simgeleyen bozkurt başlı bayrak (kaynak:wikipedia)

Efsanemiz şöyledir ;

Göktürkler tarihin bir döneminde, (masalsı anlatımla evvel zaman içinde kalbur saman içinde) Lin adlı memlekette yaşayan bir halk tarafından öldürüldüler. Bu soykırımdan yalnızca on yaşında bir erkek çocuğu kurtuldu. Lin ülkesi askerleri, çocuk çok küçük olduğu için onu sağ bıraktılar. Fakat ayaklarını kestiler ve yaralı halde bir bataklıkta terkettiler.

Daha sonra çocuğun yanına dişi bir kurt yanaştı. Ona et verdi, besledi, yanına aldı ve büyüttü. Çocuk büyüyünce dişi kurt ile çiftleşti. Kurt bu Göktürk erkeğinden hamile kaldı. Linli kral bu çocuğun ölmediğini, büyüdüğünü öğrendi ve askerlerini onu öldürmesi için gönderdi. Askerler kurt ve çocuğu buldular. Kurt kaçarak kurtuldu. Çocuğa ne olduğu efsanede belirsiz.

Daha sonra kurt bir mağaraya sığındı. Burada on tane erkek evlat dünyaya getirdi. Bu on erkek çocuk büyüdüler ve dışarıdan kızlar alarak evlendiler. Her çiftten bir Türk soyu peyda oldu. Göktürklerde bu soylardan biri olan Aşina soyundan gelmektedir. Sonra bunlar iyice çoğaldılar ve binlerce insan oldular. Ve vakti gelince mağaradan çıkarak Altay Dağları civarına yerleşip, Juan-Juan isimli topluluğun devletine tabii oldular.

Göktürk Türeyiş Destanı bu şekilde anlatılır. Diğer yazılarda görüşmek dileği ile..

Bilgi, sevgi ve takiple kalın..

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @terslikvar! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!