Ültimatom!

in tr •  4 months ago

hönk.jpg


Sayın Steemit Türk hem toplulukları hem de topluluk olamayanları;

Sizin bugün içine girdiğiniz ruh hali, her nedendir hükümetler tarafından sakıncalı görülüp, yollarda sek sek oynayan ufacık tefecik mini minnacık masum çocukların attıkları taşların bulunduğu karelere kadar ilerleyememelerine sebebiyet vermekte olduğu iddia edilmiş bulunmaktadır.

Bu durum global sistemin refahı, huzuru ve güvenliği açısından çok sakıncalı bulunmasa da, acaba bulunabilir mi diye komisyonlar toplanmakta, fason örgütleri lobiler yapmaktadır.

Dünyaya ulaşan Güneş huzmelerinin taşıdığı gizli rapordan öğrendiğimize göre, sizi bu bilinmezlik duygusunun ortasında bırakmaya çalışan gelgitli oksijen taneciklerinin, Calipso uydusunun pilinin azalması ile ortaya yaydığı, basket topu ile futbol oynama isteğinden kaynaklanan, "işe gider gelirim ben bir küçük vecizeyim" sendromunun, kanınızda bulunan akyuvarların efkâr uyandıran türkülere eşlik etmesine sebep vermesinden ileri geldiği algılanmış olmaktadır.

Dehşet verici ve literatüre dahi girememiş bu durumun reçetesi olarak ancak önerilerde bulunabiliriz. Önerilerimizin başında ayakkabılarınızı çıkarmanız ve sonra çoraplarınızı çıkarmanız gelmektedir. Çıplak kalan ayaklarınızın yaşadığı mahcubiyeti sonlandırmak adına da ayaklarınızı toprağa gömmeniz ve üç beş saat bilemedin üç beş gün bir ağaç gibi özgürcesine öylece bekleyiniz. Bir kadim dostunuzu arayınız ve arada toprağınızı sulamasını şiddetle talep ediniz. Talebinize gelecek herhangi bir reddiyeye karşı “Sen ne biçim kadim dostsun!?” diyerek şiddetle ağzını burnunu kırmanız da iyi gelebilir.
Umuyoruz ki en sonunda çiçekler açacak, böcekler uçacaksınız.

Bu durumun en kısa zamanda düzelmesi için bütün vatan millet steemia olarak birlik olup, yolda gördüğünüz her kişinin gözlerinden size yolladığı ışıltılı halojenleri nazar boncuklarınızla heba etmeden önce anlamaya çalışmanızı temenni etmekteyiz.

Son olarak bu duruma bir katkı olarak gördüğümüz en önemli ilaçlardan birinin de, en yakınınızdaki insanların saçını çekmek olacağını tavsiye olarak ciddili ciddili düşünmekteyiz

Kendinize ve Çevrenize Kattığınız güzelliklerden ötürü de Alkış Alkış sizi alkışlamaktan onur
ve hatta gurur duyarız.

Karnınızda oluşan guruldamalar, evrene bir mesaj değil acıktığınızın belirtisidir. Bu sebeple her şeyden önce karnınızı doyurmanıza bizler de çok mutlu olacağızdır. Çift kaşarlı karışık tost ve ayran götürecek olursanız canımızın çektiğini de söylemekten geri durmayacak kadar açık sözlüyüz.

Bu arada bu bir Ültimatomdur, burada yazanlara uymazsanız çok pis küseriz ve hatta burnumuzu karıştırıp elimizi yıkamadan yazı yazdığımız klavyeyi size hediye ederiz. Her türlü iğrençliği biliyoruz gördüğünüz gibi.

Belki de ağzımızı bozar, çiş - kaka falan da diyebiliriz.
Ne yapacağımızı tam kestiremiyoruz yani, o derece manyağız.

Biz kim miyiz?

Biz Rica Ederiz.

Biz İyi Günler Dileriz.

Biz sizi Diskotek'e davet edenleriz.

O zaman Danz! ve Byez!


Story & Image Copyright: OTahirZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Großartig!

Posted using Partiko Android

Çok deli fişeksin @tahirozgen, birkaç gündür yazmıyordun gözümüzden kaçmadı değil. Bu kadar uzun süreye bu kadar çileden çıkarıcı, çılgın birşey yaraşırdı açıkçası. :D

·

:)) eyvallah dostum. 1 hafta oldu yazamadım, geri dönüşüm şapşik bir ultimatomla oldu anca.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 5.15% upvote!
I was summoned by @tahirozgen. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

You just planted 0.16 tree(s)!


Thanks to @tahirozgen

We have planted already 3800.86 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 19183.12
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

This post has received a 4.55 % upvote from @boomerang.

hahaha bu nasıl delice bir ültimatom:))

·

😀✌✌

Congratulations @tahirozgen! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

This post has received a 3.55 % upvote from @booster thanks to: @tahirozgen.

Harikasınız. 🙂 Gene keyifle okuduğum bir paylaşım.

·

:) Teşekkürler.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

:))))))))))))))
Harika ültimatom :))

·

:))teşekkürler.

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 21.53% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.