Gökdelenlerin Camları Açılmazki!

in tr •  4 months ago


Vanilyalı sayfaları adımla lekelediğim günlerden yağıyordu yağmur

ve yağmur suyunun fışkırdığı karınca yuvalarına yuva yapmıştı köpekbalıkları.

Gülüşlerimi bırakmıştım senin memelerine

ve dirileşen memelerinde ısırıldı kalbim, en zayıf noktasından.

Ben de bilirdim ısırmasını memelerinden

ama karıncaları düşünmekten kendimi alamıyordum.

Ya ısırınca, vanilyalı yağmurlar yağdırırsa memelerin

ve adımın yazıldığı sayfalar karınca yuvalarına kanarsa ısırılan kalbimden.

Köpekbalıkları gelmezler mi kan kokusuna karınca yuvalarında?

O zaman kim verecek hesabını bunca karıncanın?

Ben vereyim desem, adalete güvenemiyorum.

Beni ödüllendirip, memelerine kelepçe takarlarsa

ve karınca yuvasının üzerine yapılan bir gökdelenin en üstünde kilitli bir odada hapsederlerse memelerini?

Rapunzelin prensi gibi tırmanırım gökdelenin tepesine tırmanmasına

ama yok ki memelerinin saçları uzatsınlar aşağılara.

Olsa bile,
Gökdelenlerin Camları Açılmazki!


Story & Image Copyright: OTahirZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Cool .... I like this post :)

·
·
·

you are welcome :))

You got a 43.35% upvote from @bdvoter courtesy of @tahirozgen!

Delegate Your SP to us at @bdvoter and earn daily 100% profit share for your Delegation & Reward will be Distributed Automatically Daily.

500 SP, 1000 SP, 2500 SP, 5000 SP, 10000 SP.

If you are from Bangladesh and looking for community support, Join Steemit Bangladesh Discord Server & If you want to support our service, please set your witness proxy to Steemit Bangladesh.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

I don't understand your language. But my question is,this birds are real or it is artificial?

·

They are real. The mother bird were madr a nest in our balcony and spawn two eggs. The two birds had grown up in the balcony till they learn to fly. It is good to have them in the balcony as a guest but also it is sad that the birds could not find a place in the nature to build a nest.

·
·

Yes @tahirozgen ,in today's modern era these kind of animal does not find a place to build their nest .same thing happen with me a sweet Sparrow build their nest in my house.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 51.43% upvote!
I was summoned by @tahirozgen. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Dostum yazarken cut up tekniği mi kullandın, merak ettim.

·

Selam dostum. Hayır cut up tekniği kullanmadım.

You just planted 0.17 tree(s)!


Thanks to @tahirozgen

We have planted already 3991.39 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 19210.74
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 20.46% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com