Bu Bir Kalitesiz İçeriktir #3

in tr •  6 months ago

bki3.jpeg


Uzaktamısın yoksa yakınımda mı?
Anlayabilme olgunluğuna ulaşamadım.
Çok yakınımda gibi görünüyorsun
Ama emin olamıyorum

Yanımda olman uzakta olmadığın anlamına gelmiyor
Bir cesaret sana dokunmam gerekiyor
Ama cesur olmak da zor
Ya çok uzaklardaysan...

Yıkılırım mı sanıyorsun?
Yanılıyorsun
Ama uzaklığını anlayıp da yıkılmazsam
Sen yıkılırsın
işte buna dayanamam

Yıkılmadığım bir şey sonucu
Senin yıkılmandır
Beni yıkacak olan

Ben öyle bir metaldan yaptım ki kalbimi
Hiroşimadan bile atarak çıkar
Fakat moleküllerimde seni kullandım
metalik bağ olarak

O sebeple sen yıkılırsan ben yıkılırım.
Ben yıkılmazsam da sen yıkılırsın,
Bilirim bunu
Duyguların bunu gerektirir

Ne saçma bir ilişki kurduk seninle
Kabul et sensin suçlusu
Sen beni, sana tutkulu basit bir çamaşır makinesi olarak gördün hep
Birinin kirlilerini temizlemenin ön koşulu sandın tutkuyu
Ben ise görevimi yaptım sadece

Velhasıl diyorum ya
Tutkulu olmadığımı görmek seni yıkacak
Senin olmaman ise beni anlamsızlaştıracak
İşte ben o gün yıkılacağım.Okuyan herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim. Borçlarınız Dolar karşısında eriyene kadar da ödeme yapmayacağım. Asmayın suratınızı hemen. Keyfinizi yerinde tutmak üzere bugün bugün Zihnimin Abuk Kuşu'nun kapanışını eğlenceli bir video paylaşımı yaparak kapatayım. ;)

Saygılar.Story & Image Copyright: OTahirZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Aa bütün ilişkilerimin özeti değil mi bu? Nerede görsem tanırım :)

Çok fazla aşırı "Bu Bir Kalitesiz İçeriktir #3" olmuş.

Yıkılmak ya da yıkılmamak işte bütün mesele bu.
Dolar karşısında yıkılmamak kolay mı çöktü ekonomi.

You got a 100.00% Upvote and Resteem from @ebargains, as well as upvotes from our curation trail followers!

If you are looking to earn a passive no hassle return on your Steem Power, delegate your SP to @ebargains by clicking on one of the ready to delegate links:
50SP | 100SP | 250SP | 500SP | 1000SP | 5000SP | Custom Amount

You will earn 90% of the voting service's earnings based on your delegated SP's prorated share of the service's SP pool daily! That is up to 38.5% APR! You can also undelegate at anytime.

We are also a very profitable curation trail leader on https://steemauto.com/. Follow @ebargains today and earn more on curation rewards!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @tahirozgen.

This is an advertised post

The author of this post or one of his supporters has used one or more paid services to promote this post. This post's valuation and number of upvotes does not represent human curation. This means this post's valuation does not represent community appreciation and should be viewed as advertised content.

If you are new to these services please be warned that bid voting is a huge gamble with little return on investment if not utilized right and might also lead to a net loss.

If you like this service please update this comment for visibility and to support paying for the server costs.

You just planted 0.03 tree(s)!


Thanks to @tahirozgen

We have planted already 3366.48 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 19475.33
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Postunuz @bot-az ve ona katılan curation traili tarafından oylanmıştır. Teşekkürler.

Okurken ruhum titredi... dolardan değil tabii :)

This post has received a 24.94% upvote from thanks to: @tahirozgen!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 18.76% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

You got a 24.24% upvote from @upme thanks to @tahirozgen! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).