Nerede O Eski 23 Nisanlar [Cointurk 26. Projesi][snlbaskurt#5350]

in #tr3 years ago (edited)

Merhabalar,
Bu yazımda Cointurk 26. Projesi kapsamında 23 Nisan anılarımdan bahsedeceğim.

Ben ilk ve ortaokulu köy okulunda okudum ve 23 nisanlar bizim okulumuzda çok heyecanlı ve coşkulu geçerdi.

Aylar öncesinden şiirlerimize, oyunlarımıza, yarışmalarımıza ve skeçlerimize hazırlanırdık.
23 Nisan günü erkenden okula gider bayraklarımızı elimize alır sıra olarak bütün köyü marşlarla dolaşırdık. Bu dolaşma köylüyü 23 Nisan’a davet niteliğindeydi.

Derken tekrar okula döner ve son hazırlıkları tamamlardık.

Misafirler ellerinde şeker poşetleriyle gelmeye başlar, alanın ortasına bir sıra ve üzerine kocaman bir leğen koyulurdu. Her gelen misafir getirdiği şekerleri bu leğenin içine boşaltır ve nihayet leğen tepeleme şekerle dolardı.

Şiirler okunur, oyunlar oynanır, yarışmalar yapılır be skeçler sergilenir.

En sonunda ise bizler için en güzel an gelirdi.

Tabiki gelen şekerleri öğrencilere dağıtma zamanı 😊

A220053F-E2FE-4495-A026-D9A245878A7C.jpeg

İşte bu fotograf tam da o zaman çekildi. (:

Burada 4. sınıftayım.

Bazı arkadaşlar şekerlerini sergilemekten geri durmuyorlar (:

Beni eski mutlu günlere götürdüğün için teşekkürler @kusadasi

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by snlbaskurt from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Loading...