IndieWebCamp’in ilk Türkiye ayağı 30 Eylül’de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Katılım ücretsizdir.

in tr •  2 years ago  (edited)

IndieWebCampIstanbul-20170930.jpg

IndieWebCamp Türkiye'de

Bir BarCamp etkinliği olan IndieWebCamp’in ilk Türkiye ayağı 30 Eylül’de Koç Üniversitesi Şişli Girişimcilik Kampüsü'nde gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe özellikle teknoloji sektöründe çalışan yaratıcı beyinlerin ilgi göstermesini bekliyoruz.

BarCamp bir Silikon Vadisi geleneğidir.

Misyonu: programcıları, girişimcileri, yatırıcımları, tasarımcıları ve meraklıları bir araya getirerek sektör içinde tanışıklıklıkların arttırılması ve yeni sinerjilerin yaratılmasından ibaret.

Katılım ücretsiz.

Açık kaynağın getirdiği katılımcı ruhtan etkilenen BarCamp organizasyonları, katılımcılara kendi seminerlerini verme imkanı da veriyor; yapmanız gereken tek şey erkenden etkinliğe katılıp, boş slotlardan birine seminer vermek istediğiniz konuyu yazmak; tıpkı Wikipedia gibi.

Koç Üniversitesi’nin merkezi Şişli Kampüsü'nde düzenlenecek olan IndieWebCamp bir BarCamp organizasyonu ve Silikon Vadisi yerlisi bir Türk, Emre Sokullu tarafından organize ediliyor. Türk teknoloji meraklılarının Grou.ps girişimiyle tanıdığı Emre Sokullu, bu IndieWebCamp’i 10 sene önce düzenlediği Türkiye’deki ilk BarCamp’in yıldönümüne denk getirmiş.

“Son 10 senede büyük değişiklikler oldu. O zamanlar ana temamız web 2.0 iken bugün web 2.0 esamesi okunmuyor. O dönemin tek bir galibi çıktı o da Facebook ve Facebook’un işbirlikçileri (örnek: sosyal medya ajansları). Bugün ise yepyeni fırsatlarla karşı karşıyayız; özellikle Bitcoin gibi blok zinciri temelli yapılar, yapay zeka, sanal/arttırılmış gerçeklik alanlarında büyük fırsatlar görüyoruz. Bu etkinliğin amacı da İstanbul’daki teknoloji ustalarını bir araya getirip gençleri ve girişimci ruhluları bu konular etrafında network etmek / eğitmek. Tek bir startup şirketin doğuşuna aracılık edebilirsek ne ala”.

IndieWebCamp’ın BarCamp’ten farkı, konusal olarak daha dar kapsamlı bir etkinlik olması. BarCamp herhangi bir konu üstünde yapılabilirken, IndieWebCamp’lerdeki asıl konu indieweb, yani kişisel içerik, online yayımcılık, bilinçli sosyal medya kullanımı.

Etkinliğe gelişi şu ana kadar kesinleşen konuşmacılar arasında Türkiye’deki blockchain gurularından Cemil Öztürk, TensorFlow konusunda Ekrem Aksoy ve GraphQL deneyimleri ile Doğukan Nomak bulunuyor.

Detaylı bilgi için https://indieweb.org/2017/Istanbul

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @salp! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @salp! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!