You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kanlıkayalar'daki Esrarlı Cinâyetler

in #tr3 years ago

Ben bu kitabı sana tavsiye etmiş miydim? Tavsiye ederken olay akışını durdurup bilgi verdiğinden söz etmemişsem çok ayıp etmişim. :))

Sort:  

hayır tavsiye etmemiştin, hem hiçbir kitap tavsiye etmedin sen neden etmedin ki:)

ben kendim seçmiştim bunu ilk polisiye lafının hatrına ama yine de okuduğuma pişman değilim, bilmediğim bir mekanı öğrenmiş oldum umarım yakından görme fırsatım da olur bir gün Kanlıkayalar'ı..

Aşık olacağın bir kitap, Lanet Halkası. Osman Özyollu. Herkse tavsiye ederim ama sana şiddetle tavsiye ederim. Bulabilirsen oku ve sakla. Çok değerli, artık basımı yapılmayan bir kitap.

Evet. Kanlıkayalar'ı ben de merak ettim.

ben hatırladım bu kitabı, daha önceki kitap alışverişimde söylemiştin ama ben bulamamıştım sadece ikinci el sitesinde çıkmıştı.
belki bi sahaftan alırım ikinci kez deyince merak sardı beni:)

Çok merak etmen gerekiyor hem de. öyle böyle değil. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35917.27
ETH 2535.71
USDT 1.00
SBD 4.05