BİTCOİN SERT DÜŞTÜ

in tr •  3 months ago  (edited)

Selamlar,

Hafta boyunca sizlerle Bitcoin takibinde kaldık. Çok iyi yakaladık.Takipte kaldığımız sürece her hareketini önceden tahmin edebileceğiz. Gün içinde gelen Saatlik SAT sinyali ile düşüşe hazırlık yaptığını, $4100 desteğini aşağı kırarsa asıl düşüşü yaşayacağını belirtmiştim. Saatlik grafikteki sert satış baskısı ile fiyatlar $3775'e kadar geriledi. Bir düşüş bekliyordum, evet; ama bu kadar sert bir düşüş beklemiyordum açıkçası. Grafik üzerinde bu korkunç düşüşü izledim. Düşüş yavaşlayıp fiyat neredeyse sabitlenince artık yazayım dedim. Şimdi o hareketleri gösteren grafiğe bir bakalım.


BTCUSD SAATLİK GRAFİKTE SAT SİNYALİ


Yaklaşık 7 saat önce yaptığım paylaşımda $4100 seviyesinin önemli olduğunu ve saatlik grafikteki düzeltmenin düşüşe sebep olabileceğini hatta 4 saatlik grafikte SAT sinyali oluşturabileceğini anlatmaya çalıştım. Keşke biraz olumlu konuşsaymışım abi. Çok sert düştü. Çok sert düştü ve aynı şekilde 4 saatlik mumları baskı altında tutarak ani bir SAT sinyali oluşturdu. 4 saatlik grafikte 3 saat içinde SAT sinyalinin oluştuğunu çok nadir görürsünüz. Ve gördük. Hayırlısı mı diyelim? Valla ben bilmem. Bildiğim şu; 4 saatlik grafikteki sat sinyali devam etmemeli ve fiyat 3700 altına düşmemeli. Peki nasıl devam etmemeli? Saatlik ve dakikalık (30, 15 dakika) grafiklerde alımların iyi derece gerçekleşmesi ile önce duraklama, sonra sabit seyretme, sonrasında yavaştan yükselişe yönelme. Tüm bunlar gerçekleşirken 4 saatlik grafik yerinde saymayacak ama bir 4 saat boyunca bir sürü 15 ve 30 dakikalık mum açılıp kapanacak. Bu açılış ve kapanışlar yukarı yönlü olmaz ise 4 saatlik grafiğin ne kadar zalim oluğunu izleyeceğiz. Şimdi 4 saatlik grafikte yeni oluşmuş SAT pozuna bakalım.


BTCUSD 4 SAATLİK GRAFİKTE SAT SİNYALİ


Önceki kırmızı mumlarla son mumu bir karşılaştırın arkadaşlar. İlk kırmızılar gayet düzenli ve ardışık ilerlerken son mum çok sert bir darbe yemiş gibi aşağı bakıyor. Sonrasında, yaklaşık olarak üç buçuk saat sonra, açılacak 4 saatlik mum artık net bir şekilde fiyatlara yön verecek. Ya aşağı devam edecek ya da dakikalık ve özellikle saatlik ortalamalar ile saatlik grafiğin yukarı yönlü çalışması şeklinde yön bulacak. Sıkıntı var mı? Sert düştüğü için günlük grafiği etkileyeceği için evet, sıkıntı var; düşüşe devam ederse.


BTCUSD GÜNLÜK GRAFİKTE AL SİNYALİ


Yarın için açılacak olan günlük mum gece 3.00'te açılacak ve aşağı yönlü açılacak. Bu düşüşe maruz kalan bir mum kendisinden sonraki mumu yukarı yönlü nadiren çalıştırır. Yapacak bir şey yok. Günlük grafiği incelediğimizde AL pozisyonunun devam ettiğini görüyoruz. Yeni açılacak mumda da AL sinyali devam edecek, kesindir. Düşüş devam ederse ya da aşağı/yatay seyir devam ederse bir sonraki gün artık ortalama mumları boyun eğmeye başlayacak. Yatırımcı hareketlere bakarak kendine yön belirlemeli artık.

Şu an için durum bu arkadaşlar. Dediğim gibi; takibe aldık, izliyoruz hep beraber. Her önemli hareketi öncesinden yazma çalışacağım. Sormak istediğiniz sorularınız, eleştirileriniz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.


Grafikler, www.tradingview.com grafik sunucusundan aldığım ekran görüntülerdir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ciddi yatırımlar, alıcılar olmasa BTC-nin 4000$ fiyatında kalması zor gibi görünüyor, zaten kala da bilmedi. Piyasaya yeni yatırımçılar lazım.

·

Çıkanlar elbet geri alacak hocam.

Hocam birdahakine biraz daha olumlu konuşun lütfen,belki bir positiv enerji alır ve artık eski günlerine geriye Döner. Aaah nerde o eski 16 bin 18 binler😭😭

Posted using Partiko Android

·

Valla ne diyeyim hocam. Sıkıntılı dönemler. :)


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sahinadm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.