Zihin Gücümüzle Para ve Zenginliğe Kavuşabilir miyiz?

in #tr3 years ago

Kaderci misiniz? Hayatınızda yazılı tek bir kaderi yaşadığınıza mı inanıyorsunuz? O zaman özgür iradeye ne oldu?

Hayır yazılı olan tek bir kadere teslim olup yaşamıyoruz. Çok sayıda olasılık içerisinden seçimler yapıp kendi kaderimizi yazıyor, yani hayatımızı tümüyle kendimiz şekillendiriyoruz. Hatta biraz daha ileriye gideyim; Dünya'ya gelirken doğacağımız aileyi, anne-babamızı bile kendimiz seçtiğimize inanıyorum.

Bir önceki  "Kuantum Düşünce Nedir, Nasıl Uygulanır?" başlıklı yazımda zihnimizden yayılan düşünce enerjisi ile odaklandığımız duygu ve düşünceleri hayatımıza çektiğimizden bahsetmiştim. Peki zihin gücümüzle hayal ettiğimiz kadar çok para ve zenginliği hayatımıza çekmemiz mümkün mü? Bu yazımda mümkün olduğunca sade, yalın ve anlaşılır şekilde bu konuya değinmeye çalışacağım.

Kaynak

Para ve zenginlik mutluluk getirir mi, bu ayrı bir yazı konusu. Bu yazımda zihin gücümüzle hayal ettiğimiz kadar çok para ve zenginliği hayatımıza çekmemiz mümkün mü, buna değineceğim.

Benim cevabım: Kesinlikle EVET.

Formülüm: Tüm Negatif Duygu ve Düşüncelerden Arın + Pozitif Düşün + Hayal Et + Odaklan + İçselleştir + Harekete Geç.

Bu formülü hayata geçirmek yazıldığı kadar hızlı olmayacak elbette ama gerçekten hayallerimizdeki yaşamı sürmeye yetecek kadar para ve zenginliğe kavuşmayı istiyorsak disiplinli bir şekilde adım adım uygulayabiliriz.

Hepimiz kendi ihtiyacımız ve hayallerimizi gerçekleştirmeye yetecek kadar para ve zenginliğe kavuşmayı isteriz. Ama istediğimizi zannederken aslında negatif düşüncelerle yaydığımız yokluk enerjisi para ve zenginliği hayatımızdan daha çok uzaklaştırıyor.

Öncelikle düşüncelerimizle yarattığımız enerjinin farkına varabilmemiz gerekiyor ki, negatif olanlardan arınıp pozitif düşünce enerjisini ortaya çıkarabilelim.

Zengin insanların para ve zenginliğe odaklı pozitif düşünce akışı ve enerjileri vardır. 

Bilinç altımızda, 'Para insanın elinin kiridir, Çok para insanı bozar, Çok laf yalansız çok para haramsız olmaz' gibi paraya dair negatif enerji yayan tanım ve inançlar mevcutsa bunlardan kurtulmamız arınmamız gerekiyor.  'Çok parada gözüm yok, hayatımı idame ettirecek kadar olsun yeter' gibi düşünce enerjileriyle sınırlamak da zenginlik ve paraya kavuşmamız ile aramızda engel teşkil ediyor.

Olumsuz düşüncelerimizin yaydığı enerji olumsuz sonuçları harekete geçirip hayatımızda buluşmamıza neden oluyor. Aynı şekilde pozitif duygu ve düşünce enerjilerimiz de pozitif sonuçları harekete geçirip bizle buluşturuyor.

Gelelim Kendim Geliştirdiğim Formülü Uygulamaya:

1. Öncelikle para ve zenginlikle aramızda engel teşkil eden tüm olumsuz duygu, düşünce ve inançlarımızdan arınıp zihnimizi bu konuda formatlamamız gerekiyor.

3 hafta gibi bir süre, yani 21 gün hayatımıza yön veren duygu ve düşüncelerimize dikkat edip olumsuzları olumluya çevirmeye gayret gösterirsek sonrasında zihnimiz buna programlanacak ve otomatiğe bağlanacaktır.

2. Pozitif düşünelim ve dile getirelim. 

Geçmişte olumsuz sonuçlanan deneyimlerimizden ötürü kendimizi suçlayıp yargılamaktan kesinlikle vazgeçmeliyiz. Çünkü bu, negatif olumsuz enerji açığa çıkarır ve hayatımıza bu sonuçları davet etmeye devam etmiş oluruz. Geçmiş yaşandı, bitti ve geçmişte kaldı. Takılı kalıp sürekli kendimizi suçlayıp yargılamamızın şu ana ve geleceğe dair hiç bir faydası olmadığı gibi zararı var. Bunun yerine geçmiş deneyimlerimiz başarısız da sonuçlansa biz şu ana ve geleceğe dair olumlu çıkarımlar yapmalıyız.

Ekonomik durumumuz kötü olsa bile, bunu olumsuz cümlelerle dile getirmeyelim. Çünkü bu durumda yokluk enerjisi yayar ve hayatımıza daha fazla yokluk çekeriz.

Sürekli yakınıp dert yanmak yerine sahip olduklarımıza şükredip bunu düşünce ve kelimelerle ifade etmemiz olumlu mutluluk enerjisi yayacağından dönüşü de olumlu olacaktır.

Parayı, zenginliği, refahı, bolluğu, bereketi hakettiğimizi, sevdiğimizi, istediğimizi düşünelim. Bunu kelimelerle dile getirelim. Yazıya dökelim. Zihnimizi bu isteklerle meşgul edelim.

3. Hayal edelim, Zihnimizde Canlandıralım.

Sahip olmak istediğimiz, hayatımıza çekmek istediğimiz şeyleri düşünce ve kelimelerle dile getirdikten sonra hayal edip zihnimizde canlandıralım. 

Gözlerimizi kapatıp o hayata kavuştuğumuzu hayal edelim. Para ve zenginlik istiyorsak bunlara kavuştuğumuzu hayal edip zihnimizde canlandıralım. Bu durum talebimizle ilgili daha güçlü bir enerji açığa çıkarıp yaymamızı sağlayacak ve dönüşünü de hızlandıracaktır.

4. Odaklanalım.

Aslında zaten düşünüp, dile getirip hayal ettiğimizde talebimize yeterince odaklanmış olacağız. Burada önemli olan bu odağımızı istikrarlı şekilde devam ettirmek. Her gün 5-10 dakika ayırmak, vaktimiz olduğunda zihnimizde isteğimize odaklanmak kafi gelecektir.

5. İçselleştirelim.

İçselleştirmek ve isteğimizin zihin gücü ile gerçekleşeceğine inanmak ilk başta kolay olmayacak. Başlarda %100 inanmasak bile inanmış gibi yapıp istikrarlı bir şekilde önceki adımları tamamladığımızda 3 hafta gibi bir süre içerisinde tamamen içselleştirmemizi ve zihnimizi programlayarak otomatiğe bağlamamızı sağlayacaktır.

6. Harekete, Eyleme Geçelim.

Yukarıdaki adımları istikrarlı şekilde uyguladığımızda para ve zenginlik talebimizle ilgili güçlü bir bolluk, bereket enerjisi açığa çıkarıp evrene yayacağız. Para, bolluk, bereket, zenginlik hiç tahmin edemeyeceğimiz farklı kanallardan bize ulaşabilir. Gelir düzeyimizi artırmaya yönelik fikirler zihnimize yağabilir. İstediğimiz hayata kavuşmamıza vesile olabilecek yeni insanlarla tanışabilir, fırsatlarla karşılaşabiliriz. Bu noktada bize düşen harekete ve eyleme geçip hakettiğimiz ve zihnimizde oluşturup yaydığımız enerji ile talep ettiğimiz para, bolluk, bereket, zenginliğe kavuşmamızı sağlayacak karşılaştığımız imkan ve fırsatları mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışmaktır.


Sort:  

güzel bir yazı olmuş elinize sağlık

Teşekkürler.

Geleceğe yatırım olarak düşünce (gücü) yatırmak çok iyi bir fikir. Teşekkür ederim bu güzel yazı için. :)

Posted using Partiko Android

Congratulations @rgirgin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @rgirgin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 comments. Your next target is to reach 400 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @rgirgin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @rgirgin! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @rgirgin! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!