Sabır Konusunu Tartışılamaz İlan Ettim

in tr •  4 months ago  (edited)


[Kaynak]

Sabır konusunu tartışılamaz ilan etmeye karar verdim onun için biraz kendim ile çelişeyim diyorum, sonra da bolca kendimi desteklerim, orta yolu bulurum sonunda da diye bir ümidim var. Sabır demişken, bekleyerek büyüyen karpuzdan bahsetmeyeceğim elbette. Yani sadece sabır göstererek bir sonuca ulaşma fikrine kimse kapılmasın baştan söyleyeyim. Sonra aramız bozulsun kesinlikle istemem.

Sadece Sabır Yeter mi ?


Biliyorum hiç biriniz için şaşırtıcı değil ama bir çoğumuz ve hatta neredeyse hepiniz gerçekten zorlu bir hayat yaşıyorsunuz. Zorluklara göğüs germe konusunda birbirinizle yarışır durumda olduğunuz için sabır konusunda her birinizin ne kadar antrenmanlı olduğunu biliyorum. Bu zorluklara rağmen kendimiz için hep ulaşılabilir yakında bir yerlere bir umut ağacı dikmişizdir. Tırmanalım da gökyüzünü izleyebilelim diyerek. Umut ağacına ulaşabilmek ve tırmanmak ise gerçekten başta sabır ve beraberinde ise bolca çalışma gerektirmiştir. Sabır olmayınca çalışmaktan vazgeçiyorsunuz. Ama çalışmadığınız takdirde tek başına sabır da sizi bırakın ağaca tırmanmayı, ulaşmanıza dahi imkan vermiyor.

Sabır konusunu tartışılamaz ilan etmek istiyorum. Eğer illa tartışacaksak miktarını tartışabiliriz, kendisini tartışmayı yasaklıyorum, en azından kendime.

TDK Diyor ki;

1. isim Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç

Eleştirmek için yazmıyorum bunları, birebir kelime anlamı kesin böyledir. Ben başka kelimeler ile birleştirmeyi ve daha çok anlam yüklemeyi tercih ediyorum. Her biri başka şeyler elbette ama bir daha söylüyorum ben birleştiriyorum. Anlayış göstermek her şeyden önce, acı/yoksulluk ya da haksızlık için bile anlayış göstermekten bahsediyorum. Sonuçlarını sakince karşılayabilmek ve önce anlamaya çalışmak, bu süre zarfınca belki sessizlik ve hatta tepkisizlik, yapılan hatalar ve sana yaşattığı acılar ya da çektiğin/çektirdiğin vicdan ya da azabı, taşıdığın hırs, hissettiğin huzur, içine doldurduğun maneviyat birleştir işte, sende ekle peşine bir şeyler, muhtemelen en sona da YETER ekle. Tam da burada işte miktar devreye giriyor, bende miktarın zaten tartışılabilir olduğunu kabul ediyorum.


[Kaynak]

Daha evvel bahsetmiştim, Karpuz Kesecektik Mesela sabır gösterin ve gitmeyin. ya da Güvenilirlik inşasını okudunuz mu ? Bakmanızı tavsiye ederim. Ne kadar sürdüğünü iyi anlamakta fayda var.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

@obulunmaz


Posted from my blog with SteemPress : https://obulunmaz.000webhostapp.com/sabir-konusunu-tartisilamaz-ilan-ettim/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

kendimiz için hep ulaşılabilir yakında bir yerlere bir umut ağacı dikmişizdir. Tırmanalım da gökyüzünü izleyebilelim diyerek.

çok güzel👌


2 görselin kaynağını da direkt sayfanın bulunduğu link olarak eklerseniz yazınızı önermek isterim.

·

2 görselin kaynağını da direkt sayfanın bulunduğu link olarak eklerseniz yazınızı önermek isterim.

Steempress ile yazdığım için düzenlemeye çalışacağım :)

·
·

Becerebildim :) Yorumun için ayrıca teşekkür ederim.

·
·
·

rica ederim:)

ulaşılabilir yakında bir yerlere bir umut ağacı dikmişizdir. Tırmanalım da gökyüzünü izleyebilelim diyerek.

bu ne güzel tabir.

Araç yanlış yolda gittiği için kişinin başına bir şeyler geliyorsa -ki genelde öyledir- o yola sabretmek değil direksiyonu başka yola çevirmek gerekir.

Çokça gördüklerime göre; Sorunlu ikişliler sabırla/zamanla düzelmez, yol yakınken direksiyon çevirmek yerine sabır seçilir ama ortalık gülistana dönmez. Üstüne bir de çocuk eklenir işler iyice sarpa sarar. Bu örnekle çelişen örnekler öne sürenler olabilir ancak bunların da çoğunda düzelme değil pes etme söz konusu

Çalışma ortamı ya da ekonomik durumla ile ilgili de benzer şeyler söylenebilir.

de.jpg
e-motivasyon

·

Kendimle çelişmekten tam olarak kastım buydu aslında :) Senin yazdıkların kendimle çeliştiğim kısımlardı. Burada fazladan yaklaşımım direksiyonu da çevireceksek kesinlikle sabra ihtiyacımız olduğudur.

Farklı boyutları herkesin için hızlı ulaşılabilir kıldığın için, yorumların çok değerli.

Teşekkürler.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Obulunmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Sabırın tanımını hiç böyle tdk tanımı şeklinde algılamamıştım. Acıya yoksulluğa sabredilmez ancak katlanılır diye düşünüyorm. Bilemedim katşanmak ve sabretmek aynı şeyler olmasa gerek... Sabırın bir yerlerde belli bir emek çaba barındırması gerektiğini düşünüyorum. Sevgili @murattatar ın ters yönde giden otomobil konusunda ise yola sabretmek örneği ise bence teşbihte de hata olabileceğini bize gösteriyor. :)

Posted using Partiko Android

·

TDK tanımı beni de şaşırttı gerçekten :)

Sabırlı olmayı anlatan güzel bir yazı olmuş keyifle okudum kendimden birşeyler buldum ☺️
Emeğinize sağlık

·

Teşekkür ederim.

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @obulunmaz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!