Birbirinizin Hayatını Kolaylaştırın!

in tr •  3 months ago


[Kaynak]

Gelişime Önem Ver!

İş yapanlar, iş yaptıranlar, yapanları eğitenler, işi geliştirenler .. diye uzunca bir liste olarak devam eder. Her yöneticinin asli görevlerinden birisi de çevresine ışık saçmak ve çevresindekilerin hayatını kolaylaştırmak olmalıdır. Eğer çevrenizdeki insanların gelişimine katkı sağlıyorsanız görevlerinizden bir tanesini daha başarıyla yerine getiriyorsunuz demektir. Bu arada yapmamak tercihiniz ama gel gör ki siz daha çok yorulursunuz ve mutlu bir çalışma ortamı yaratmak fazlasıyla güçleşir.

Hazır mısınız?

Ekip arkadaşlarınızın sahip oldukları potansiyeli ve ortaya koydukları performansları geliştirmek, başta elbette ekip ve toplamda kurumun başarısını olumlu yönde etkiler. Bu durumu gerçeklemek için önce ihtiyaçları doğru analiz etme, ekibin atılım göstereceği başlıkları iyi belirleme ve tabii ki gerekli öğrenme/öğretme/aktarım/deneme/uygulama fırsatlarını ve gerçekleşeceği ortamı üst seviyede yaratma gerekliliği duyulur. Soru net! Bu ortamı ne kadar hazırlayabiliyorsunuz ? Kendinizi başarılı görüyorsanız şayet aşağıdaki başlıkları dikkatle inceleyin!

  • Bilgiyi paylaşma konusunda ne kadar başarılısınız? Önce haberleri olmalı elbette, haberleri olmayan bir konuda farkındalık sahibi olmalarını beklemek komiklik olur.
  • Peki ya yardım ve destek olma konusunda neler yapıyorsunuz? İşi birisine delege edip izlemeyi mi tercih edersiniz yoksa yanında birlikte keyifle yapmanın tadını mı çıkarırsınız ? Bu soruların cevapları elbette sizde! Bu yoğurt yeme biçimi değil ayrıca! Sizin yiğitliğinizin tarifi hiç değil, doğru iş yapma biçimi diyoruz biz buna. Siz de öyle deseniz iyi edersiniz.
  • Ast, paralel, üst dinlemeden gelişime katkı sağlıyor musunuz ? Yalnızca biz diyebiliyor musunuz ?
  • Geri bildirimler konusunda durum ne sahi ? Geri bildirimde bulunma konusunda ne kadar isteklisiniz? Yapılmış onlarca pardon pardon yüzlerce çalışma var, geri bildirimin olmazsa olmazlığını tartışılmaz hale sunan. Okumadıysanız azıcık kurcalamanızda fayda var.
  • Gelişimi analiz etmek de çok önemli bir husus, her konuda olduğu gibi bu konuda da bir sonraki adımı sağlıklı belirleyebilmek için sıkı takip ve peşi sıra iyi bir analiz yapıyor olmak şart.
  • Minör işler için değil, majör konular içinde uzun vadeli öğrenme/öğretme ve bizzat geliştirme yollarını aramakla meşgul olmalısınız. Meşgul değilseniz hızla bu işe kafa yormaya başlayın, geç kalmadan!
  • Yokluğunuz için başta sizin kendiniz için, sonra sizin şirketiniz için yaptığınız bir planınız olmalı, şirket ayrıca sizin yokluğunuz için emin olun bir yedekleme planı yapıyordur. Sizden daha zeki ve yetenekli ve elbette hazırlıklı olduklarına emin olabilirsiniz. Hepinizin bir kritiklik seviyesi var. Önemsiz, az önemli, orta önemli kritiklik seviyesinde çalışıyor olabilirsin, ya da çok önemli kritiklik seviyesi belirlenmiş birisi olabilirsin bu durumun ancak vehametini gösterir. Sizi yanıtlmasına müsaade etmeyin.
Belirlenmiş hedefler doğrultusunda çalışan, birbirinin hayatını kolaylaştırmaktan asla geri durmayan, mutlu bir ekiple çalışmak gibisi yok. Her seviyede bilginin paylaşıldığı değil saçıldığı iş ortamlarında çalışmanız ve kazanmanız dileğiyle!

Zappos konuşmuş muyduk ? Ya da Delivering Happiness ?

Destekleriniz için teşekkür ederim.

@obulunmaz


Posted from my blog with SteemPress : https://obulunmaz.000webhostapp.com/birbirinizin-hayatini-kolaylastirin/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Obulunmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.