Selülit Oluşumunun Nedenleri ve Selülit Tedavisi İçin Yapılması Gerekenler

in tr •  6 months ago


Günümüzde teknolojinin akıl almaz gelişmesinin nimetlerinden hepimiz faydalanıyoruz. Teknolojik gelişmeler bizlere her ne kadar fayda sağlasa da, her işimizi artık daha rahat ve kolay bir şekilde halletsek de aslında bu durum bizler için sanıldığı kadar olumlu sonuçlar doğurmuyor.

Çünkü artık kolaya kaçıp tembellik yapmaya başlıyoruz…

Eskiden böyle bir durum yoktu, insanlar yediklerine ve içtiklerine daha dikkat ederlerdi, zaten her şey günümüzdeki gibi bozulmuş halde değil yani doğaldı… İnsanlar daha hareketliydiler.


Bu hareketsizlik ve kötü beslenme alışkanlığı özellikle kadınlar için büyük bir sorunu da beraberinde getirdi… Bu sorun hepinizin bildiği üzere selülit …

Elbette ki selülitin nedenleri sadece kötü beslenme alışkanlığı ve hareketsizlik değil! Bunların yanı sıra, genetik özellikler, hormon ve kan dolaşımı bozuklukları, bağ dokusu zayıflığı ve kötü alışkanlıklar (sigara, alkol) da selüliti tetikleyen faktörlerdir.

Selülit, kadınlarda tüm yaş aralığında görülebilen bir durumdur… Ama özellikle gelişim dönemlerinde ve hamilelik dönemlerinde daha sıklıkla görülebilen bir durumdur… Ayrıca sanıldığı gibi şişman kadınlarda daha sık görüldüğü düşüncesi yanlıştır. Şişman, normal ve zayıf kadınlar selülitten eşit oranda etkilenirler.


Selülitin başlangıç dönemlerinde erken önlem alınırsa, ilerlemesi ve tedavi edilmesi daha kolay olur… Bunun yanı sıra su tüketmek özellikle günde 1,5 litre su içmek de vücutta ki toksinleri atacağı için selüliti önleme adına yapılması gereken şeylerden biridir. Kan dolaşımını düzenleyici sporlar, örneğin yürüyüş, yüzme, jimnastik gibi sporlarda selülit önleyici hareketlerdir… Tüm bunların yanı sıra bacak ve kollardan kalbe doğru yapılan masajlarda faydalıdır. Bu masajlardan sonra örnek: (greyfut yağı, karanfil, portakal, nane, portakal ) yağları karışımından kendinize doğal bir selülit maskesi yaparak da selülit için engelleyici önlemler alabilirsiniz…

Görsel Kaynak 1 - Görsel Kaynak 2 - Görsel Kaynak 3


Bilgi: Bu yazı, Wordpress ekletisi SteemPress sayesinde aynı anda Steemit platformunda da yayınlanmaktadır. Okuduğunuz için teşekkür ederim... @netya


Posted from my blog with SteemPress : http://netyablog.tk/2018/06/selulit-olusumunun-nedenleri-ve-selulit-tedavisi-icin-yapilmasi-gerekenler
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Merhaba, yazınız @try-market ve @kusadasi tarafından yürütülen küratör projesi kapsamında seçilmiştir. Proje yazısı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Sonraki yazılarınızda "cointurk" etiketini kullanarak ailemizi genişletmemize yardımcı olabilirsiniz.

Cointurk Discord Kanalı

Teşekkür ederim 🙂

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by netya from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.