RE: 10 Türk Romancısı - Murathan Mungan

You are viewing a single comment's thread from:

10 Türk Romancısı - Murathan Mungan

in tr •  last year 

Saplantılı bir biçimde, her gördüğümde aldığım ve su an kaç tane var kutuphanemde bilmedigim yegane kitap; Yaz Geçer👍🏽

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Yaz Geçer yine gelir:)
Yaz Geçer efsanedir!
Onun dışında bir de ilk öykü kitaplarını severim. Ama bu listede görünce biraz şaşırdım @muratkbesiroglu

·

En sevdiğim şairler listesi yapsam ona da yazarım adını😃

Bende sadece 1 tane var 😃

·

Nerdeyse tüm baskıları var 😂 hatta 2004 de özel baskısı olmuştu favorim o.