RE: Arayıp sormasam da, unuttum seni sanma...

You are viewing a single comment's thread from:

Arayıp sormasam da, unuttum seni sanma...

in tr •  last year 

Belki de ilk günden beri sadece dutluk sahibinin ve yatırımcıların biz minnowlarin emekleri ile beslediği bir Matrix di 😂

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Olabilir, o zaman bir neo'nun çıkıp ben bu oyunu bozarım demesi gerekmez mi? ;)

Bir "NEO" bir de "EOS" bunların gelecekteki platformlarına bakmak lazım, bence dediğimizi yapacak Neo oralarda 😀👍🏽