Sort:  

Hocam kripto para borsalarında işlem yapmışsanız önceden sürücü belgesi veya kimlik fotoğrafı göndermişsinizdir.
Bu borsa ek olarak ikamet belgesi istiyor. Borsaların genelinde özellik para çekmek için bu doğrulamalar kullanılıyor. Tabi ki tercih size kalmış. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19565.49
ETH 1349.69
USDT 1.00
SBD 2.47