Steem&Power Up (Cointurk 23. Projesi) (muratti #3599)

in tr •  2 years ago 

adult-education-3258944_960_720.jpg

Ocak ayı başlarında katıldığım bu topluluğa hala tam hakim değilim. Ama epey yol aldığımı düşünüyorum. Birçok şey öğrendim ve bunların başında da iyi para kazanmak istiyorsan güçlü olacaksın güçlü olmak içinde power up yapacaksın.

blockchain-3277336_960_720.png

Öncelikle steem blockchain teknolojisini desteklediği için güvenli bir kripto para birimi bence. Birçok kripto para araştırdım takip ettim ama bir türlü yatırım yapamadım. Belki zamanlama doğru değil diye belki cesaretim yoktu… Ama steem için ciddi olarak yatırım yapmayı düşünüyorum. Çünkü alım yapılacaksa şuan tam zamanı. Bu bir tavsiye değildir sadece kendi düşüncem bu şekilde.

silhouette-3276824_960_720.png

Ve naçizane tavsiyem şudur, özellikle de benim gibi yolun başında olanlara : Yayınlardan gelen az miktardaki steemleri power up yapıp güçlenin.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

Oy vermeyi ve takip etmeyi unutmayın :)

@muratti

Görsel Kaynak 1
Görsel Kaynak 2
Görsel Kaynak 3

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by muratti from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Eline sağlık güzel olmuş

Çok teşekkür ederim.

Tebrikler ve başarılar ;)

Teşekkürler ;)