You are viewing a single comment's thread from:

RE: Unity ve Kullanıcı Deneyimi

in #tr2 years ago

3 güne hazır.. gibi oluyor. sonra bir şey daha çıkıyor,
gelecek hafta çıkar.. gibi oluyor bi şey daha :)
müezzinin eli kulağında ama top ne zaman patlar bilemiyorum :)

--
coolors.co 'da asıl regi kaybetmeden, bunun biraz pastel tonunun daha doygunu.. diyebiliyor insan. böylece daha güzel kombinler çıkabiliyor. bu yüzden hayli seviyorum ;)

colors.jpg

Sort:  

Anladım hocam :) İnşallah en kısa zamanda çıkar, aceleye gerek yok. Ben de deneyeceğim color sitesini teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17746.51
ETH 543.63
SBD 1.19