One day of mine | Benim Bir Günüm

in tr •  10 months ago 

Merhabalar herkese,

Uzun zamandır yazmaya fırsatım olmadı maalesef...Yoğun tempo dolayısıyla aksattığım tek şey burası olmadı tabi ki, aynı zamanda beslenme düzenim de bozuldu.

Bunun yanı sıra havaların kasveti de herkes kadar beni de etkiledi. Umarım yakın zamanda iklim düzene girer çünkü gidişat gerçekten endişe verici olmaya başladı!

Tempodan ve günün stresinden uzaklaşmak için kısa bir yürüyüş yaptım. Yeşil insanı gerçekten rahatlatıyor...


Yürüyüş sonrası ihtiyacım olan bir kaç şeyi almak için evimin yanında bulunan Alışveriş merkezine uğradım.


Alışveriş yorgunluğunu kendime bahane edip koca bir porsiyon Waffelı yedim... İki adım yürüdüm yüz buldum!👩🏻‍🏫


Neyseki pişman değilim!

Sevgiler...
Posted from my blog with SteemPress : http://emeltunc.steemblogtr.ovh/2018/07/27/one-day-of-mine-benim-bir-gunum-2/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Comment deleted.. Sorry 🙏

WARNING - The message you received from @coconut-chanel is a CONFIRMED SCAM!
DO NOT FOLLOW any instruction and DO NOT CLICK on any link in the comment!

For more information about this scam, read this post:
https://steemit.com/steemit/@arcange/phishing-site-reported-steem-link-premium
https://steemit.com/steemit/@arcange/anti-phishing-war-the-crooks-continue-their-bashing-campaign

If you find my work to protect you and the community valuable, please consider to upvote this warning or to vote for my witness.


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by miniklady from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.