My family / Ailem 💕

in tr •  3 months ago

Merhabalar herkese, Havalar günlerdir çok sıcak, bu yıl tatile gidemediğim için ilk defa yazı bu kadar kötü geçirdim. Kışı özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama bu kavurucu sıcaklar bana kışı özletti gerçekten. Bu kadar bunalmışken dün ciseleyen yağmuru görünce hemen kendimizi dışarıya artık, miss gibi toprak kokusu!


Yağmurun toprakla birleşmesi kadar güzel birşey yok, kokusu huzur verici... Yaza veda ederken cocuklarla son park sefamızı yapıyoruz.


Özellikle Atayla olduğumuz günler çok keyifli, eğlenceli geçiyor. Sizlere de en az bizim kadar keyifli günler diliyorum.

Sevgiler...


Posted from my blog with SteemPress : http://emeltunc.steemblogtr.ovh/2018/08/30/my-family-ailem-%f0%9f%92%95/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by miniklady from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Olsun yazın tadı ayrı oluyor. Heryer cıvıl cıvıl burada :) keyfin bol olsun güzellik 😃

·

Sen neredesin ki canım 😊

·
·

Güzel bir tatil ilçesinde :)


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.