Feast of Sacrifice / Kurban Bayramı

in tr •  3 months ago


Merhabalar herkese, Biraz geç oldu ama herkese hayırlı bayramlar diyorum. Benim için kurban bayramı pek bayram havasında geçmiyor ne yazık ki... Kurban bayramın da evden çıkmıyorum desem yeridir. Bunun yanı sıra yaz gribine yakalanmış olmam da ekstra enerjimi düşürdü.


Günlerdir tek yaptığım aktevite, çıkıp birşeyler içmek oldu. Bir de sevgili arkadaşım Tuğba ile fovorim olan Kuru baklava, çay ikilisi yaptık. İşin aslı bu aralar yok gibiyim...


Benim için böyle negatif bir dönem, umarım sizler için güzel geçiyordur zaman.

 

Sevgiler...


Posted from my blog with SteemPress : http://emeltunc.steemblogtr.ovh/2018/08/24/feast-of-sacrifice-kurban-bayrami/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bu negatif enerjiyi üstünden atmalısın. Bir an önce iyileşmeni ve o pozitif enerjini saçmanı diliyorum. Kendine iyi bak güzellik 😍😘

·

Çok teşekkür ederim desteğin için canım benim 😘💕


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by miniklady from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile @trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.