"Brickblock teknoloji" yeni yatirim sistemimiz

in #tr4 years ago

Merhaba
Bu yazımda sizlere gayrimenkul sistemi üzerine büyük bir etkisi olacak bir teknolojiden bahsedeceğim.

image
Kaynak

Günümüz insanlarının neredeyse hepsi senelerce çalışarak alınterinin hakkı olan paraları korumak için birşeyler yapıyor. Bir kısmı bu paraları evlerinde, bazıları banka hesaplarında saklıyor. Bazıları ise bu paraları korumak, değer kazanmasını sağlamak için yatırım yapıyor fakat yatırımcıların büyük sorunu paralarını nereye yatırması gerektiğini bilmemektir. Biz Türkler olarak gayrimenkule yatırım yapmayı severiz. Bu sevgiden ötürü gayrimenkul alanında bizim için faydalı olacak bir sistem olan Brickblock teknolojisi sayesinde gayrimenkulde aracı olmayacak ve risksiz hızlı ödeme olanakları sağlayacaktır. Bu nedenle bu teknoloji yatırım yapmada bize büyük bir yenilik katacaktır.

image
Kaynak

Brickblock teknolojisi, dünyada kripto para sahibi olan kişilerin dünyanın varlıklarına yatırım yapmalarını sağlayacak bir teknoloji platformudur.
Bu platformun içinde yakın zamanda yer almak faydalı olacaktır çünkü Brickblock ico satışları yoğun ilgi görmektedir. Bu proje hakkında daha fazla bilgi için bu adrese tıklayınız.

Sort:  

Congratulations @mertkrtsss! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!

Loading...

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23964.83
ETH 1871.82
USDT 1.00
SBD 3.28