Serkan Reçber, Beşiktaştan neden ayrıldı ?

in #tr6 years ago

Serkan Reçber, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programından ayrılıp, Fikret ORMAN aracılığıyla Beşiktaş Altyapı Sorumlusu olarak işe başladı. Daha sonra ise transferlerde görüş ayrılığı oluştu. 1 ay kadar işini mdevam ettirdi ve ayrılma kararı aldı

Bu konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.
"Transferdeki görüş atrılığı nedeniyle faydalı olamayacağımı düşündüğüm için görevimden ayrıldım. Bana kimse git demedi."

Serkan Reçber'in sosyal medyada yayınladığı veda mesajı:

Sevgili Beşiktaşlılar,

Ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu taşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim. Beşiktaş’ımızın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmalarının bir parçası oldum.

Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibarıyla ayrılma kararı aldım. Başta Başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere, teknik heyete, geleceğin futbolcu kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Sort:  

Congratulations @melihkorkmaz! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @melihkorkmaz! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @melihkorkmaz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @melihkorkmaz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @melihkorkmaz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64821.33
ETH 3466.08
USDT 1.00
SBD 2.51