Kara Kalem- Kedi Çizimi/Black Pen - Cat DrawingsteemCreated with Sketch.

in tr •  9 months ago 

Merhaba Arkadaşlar!

Bugün sizlere kedi resmi çizmek istedim. Kullandığım malzemeler sadece kara kalem, kağıt ve silgi. Umarım beğenirsiniz.

...........................

Hello friends!

Today you cat official draw wanted to. I used materials only charcoal, paper, and the eraser. I hope you will like it.

20181120_100942.jpg

20181120_102752.jpg

20181120_120410.jpg

20181120_135657.jpg

20181120_144316.jpg

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.

Thank you for your interest and support.

kbIzuSj.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
Loading...

Değerli @maonx , oldukça yeteneklisiniz tebrik ederim. Maalesef benim çizim konusunda hiç yeteneğim olmadığı için, böyle örnekleri imrenerek izliyorum. Dlive 'de canlı yayın yaparak çizim yapanlara oldukça ilgi olduğunu görmüştüm. (dlive artık burada yok ama faaliyetine lino blockchain'inde devam ediyor) veya dtube de çizimlerinizi canlı yayın veya klip olarak yayınlarsanız ilgi çekebilir. Ben de gerek izleyerek gerek oy vererek destek olmaya çalışırım. (eminim diğer Türk arkadaşlarımız da aynı şekilde destek olur)

  ·  9 months ago (edited)

İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim @oguzhanon. Daha önce dtube'u kullanmaya çalıştım ama oraya video yüklemek tam bir işkence. Bir saat yüklenmesini bekliyorsun, her şey hazır yükleye basıyorsun hata veriyor. Defalarca tekrar edince bu insan çileden çıkıyor. Lino'yu hiç bilmiyordum. Bi bakayım ona. Bu arada ben de öyle profesyonel çizimler yapmıyorum. Öylesine karalamaya çalışıyorum işte:) Ama hevesliyim kara kalem çizimine. Gün geçtikçe daha iyi olacak inşallah...
Çok teşekkürler:)

Rica ederim, yeteneğinizle layıksınız, discord kanallarına (dtube , dlive vb.) katılarak orada da her türlü bilgilendirmeyi bulabilirsiniz, soru sorup yardım alabilirsiniz. Çalışmalarınız bana göre gayet ama dediğiniz gibi zamanla daha da iyi olacaktır eminim. Yeni postlarınızı ve videolarınızı bekliyeceğim. İyi çalışmalar @maonx

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.

Teşekkürler:))

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @maonx.

Congratulations @maonx ! You received a 10.30% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 600 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maonx from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @maonx! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 200 comments. Your next target is to reach 300 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes
Meet the Steemians Contest - Special attendees revealed
Meet the Steemians Contest - Intermediate results

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Teşekkür ederim.