Hatalarımız kadar çözüm yolumuz da var

in #tr3 years ago


Source

Gösterimde olduğu dönemde, Person Of Interest en sevdiğim dizilerden biri idi. Özellikle olay kurgusu ve akışlar inanılmaz derecede iyiydi. Bu diziden nice şey öğrendim. Diziyi teker teker bölüm bazında değilde, geneline bakınca, güzel sahneler vardı.

Dizinin belki de en efsane bölümlerinden biri 4x11(dördüncü sezon, onbirinci bölüm). Bu bölüme dair birçok şey yazılıp çizilebilir. Bu bölümdeki ufak bir kesiti sizlerle paylaşmak istedim(Nasıl olduysa, geçen gün youtube bana hatırlattı).

Sahnede, geçmişe dönüp, bizim esaslı oğlan Finch'in makineyi canlıya almadan önce eğittiği günlere gidiyoruz. Burda, santranç öğretiyor. Bu santranç üzerinden hem teknik eğitim veriyor hem felsefik(etik) eğitim veriyor.

Burda güzel bir cümle geçiyor. Mealen, "yaptığımız hata kadar, çözüm yolumuz da var". Bu hayatta, çözümler hatalara istinaden çıkıyor. Ölüm haricinde, herşey bir hata-çözüm döngüsü içerisinde ilerliyor.

Her zaman bir yol vardır! Ya geri dönersin, ya yeni yol açarsın.

Buyrun, o kısa sahne:

Sort:  

Henüz izleme ama bana dışarıdan bu haberi ve Goerge Orwel'ı hatırlatıyor.

Aynen. Bu dizide birçok konuya atıfta bulunuyor. Ve çok gerçekçi bir şekilde, olası durumları gösteriyorlar.

muhteşem diziydi gerçekten

Efsane.. hala ara ara farklı bölümlerdeki sahneleri izliyorum.

Bu diziyi nasıl olur da bu zamana kadar hiç fark etmemişim bilmiyorum. Dizi merak uyandırdı ilk fırsatta göz atacağım :)

Güzel dizi. Bu konulara merakınız varsa muhakkak öneririm :) ilk baştaki klişe kısımlara sabrederseniz sonrası keyifli olur :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.063
BTC 49370.84
ETH 4124.67
BNB 568.61
SBD 6.20