Türkiye'de Çay'ın Tarihi

in tr •  17 days ago

Türklerin çay ile tanışıklığı orta Asya’ya kadar gitse de o dönemlerde pek tutulan bir içecek olamamıştır. Osmanlı döneminde halk tarafından sevilerek içilen içecekte genellikle kahveydi.  Kahveyi kendimize has olarak pişirip, o kadar severek tüketmişiz ki bu tarzımız dolayısıyla yetiştirmediğimiz bir ürün olan kahve tüm dünyada Türk Kahvesi olarak anılmaya başlamış.

Osmanlı'nın son dönemlerinde 2. Abdülhamit tarafından Çin’den çay getirtilip Bursa’ya ekilmiş lakin iklim koşulları nedeniyle Bursa’da yetiştirilememiştir. Çay yetiştirme bir süreliğine askı alınmıştır. 1. Dünya savaşı sonrasında ülkenin ekonomik şartları, kaybedilen topraklar ve kahve ithalatının pahalı olması dolayısıyla artık kahveye alternatif olarak çay yeniden gündeme alınmıştır. Kahvenin pahalı olması dolayısıyla alternatif olarak düşünülen çay, hem kahveye göre daha ucuz hem de kolay ulaşılabilen bir ürün olması dolayısıyla çay üzerine üretimi ve işlemesi üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Karadeniz bölgesinde özellikle Rize ve çevresinde çay ekilmesi için devlet tarafından çalışmalar yapılmış ve 1930’lu yıllarda Gürcistan’dan siyah çay tohumu ithal edilmiştir. Rize ve çevresine ekilen çay iklim dolayısıyla hasatta oldukça verimli olmuştur. Daha sonraları hem çayın lezzetinin halk tarafından sevilmesi hem de ekimi yapılan yerlerdeki verimi dolayışla çay yetiştiriciliği Rize ve çevresinde hızla ilerlemiş ve çay üretimde dünyanın sayılı ülkeleri arasına girilmiştir.

Ülkemizde çay günün her saati sevilerek tüketilmektedir. Biz Türkler kahveye olduğu gibi çayda da tarzımızı gösterdik ve dünyada literatüre “Türk Çayı” kavramını yerleştirdik.

pixabay.com

Posted from my blog with SteemPress : http://www.kabasakal.tk/diger/turkiyede-cayin-tarihi/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

hocam burada çayın babası denilen adamdan bahsetmemişsiniz ya çok büyük eksiklik :D Kendisi ülkeye çayı getirip bizzat yetiştirmişti "Zihni Derin" . Hatta hayatı çaykur un sitesinde bile verilmiş . Buradan okuyabilirsiniz Paylaşım için teşekkürler

·

Bilgilendirme için tesekkür ederim. Detaylı bilgi için sizin bağlantınız güzel bir kaynak gerçekten :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kabasakal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

çayın ülkemize gelişinin bu kadar geç olduğunu bilmiyordum doğrusu. güzel bir post olmuş, elinize sağlık.

·

Teşekkür ederim efendim


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here
·

Teşekkür ederim efendim.