You are viewing a single comment's thread from:

RE: Avengers Thanos Kimdir? Evrenin Yarısını Yok Eden Adam!

in #tr6 years ago

Yazılarınız gittikçe daha güzel oluyor.Avengers serisi filmlerini bende seviyorum.Ailecek izliyoruz diyebilirim.Bot kullaniyorsaniz @anadolu yu da takip edin derim.kendisi yazilari okuyup oylama yapiyor.size de faydasi olacaktir.:)

Sort:  

tesekkurler yorumunuz icin :) deneyecegim.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 68183.21
ETH 3545.21
USDT 1.00
SBD 2.82