Zağnos Paşa Camii #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Zağnos Paşa Camii hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Balıkesir'de kentin merkezinde, Mustafa Fakıh Mahallesinin çarşısında yer alır. Cami, türbe ve hamamdan oluşan bir külliye konumundadır. Fatih Sultan Mehmed'in vezirliğini yapan Zağnos Mehmed Paşa tarafından 1461 yılında yaptırılmıştır.

Sadece hamam kısmı orjinalliğini koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. 1897 yılında yıkılan cami ve türbe 1908 yılında Balıkesir Mutasarrıfı Ömer Ali Bey'in girişimleriyle yeniden yaptırılmıştır.

Günümüzde Balıkesir'in en büyük camisi konumundadır. Düzgün yontma ve kesme taşla yapılmıştır.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/08/02/zagnos-pasa-camii-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20499.80
ETH 1183.73
USDT 1.00
SBD 2.94