Polonezköy #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Polonezköy hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Şehirden uzak, yeşillikler içinde ve yabani kuş sesleriyle beraber doğayı yaşayabileceğiniz bir cennet köşesi diyebiliriz. Diğer bir adı ise; İstanbul'un arka bahçesi...

1775 yılında Polonya devleti, Avusturya-Rusya ve Prusya tarafından bölünerek işgal edilmişti. Polonya'nın parçalanmasını kabul etmeyen Osmanlılar, bu alanı Polonya'lı göçmenlerin sığınağı haline getirmiştir.1856 yılında Osmanlı-Kırım savaşı için Osmanlılar'ın yanında savaşan Polonyalı göçmenler, büyük bir vefa örneği göstermişlerdir.

Savaş sonrasında Sultan Abdülmecit, önceleri Adamköy olarak anılan Polonyalı göçmenlerin yaşadığı bu alana yerleşim izni vermiştir. Daha sonra Polonez Karyesi adını alan bölge 1923'ten itibaren Polonezköy ismini almıştır.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/15/polonezkoy-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20454.28
ETH 1174.43
USDT 1.00
SBD 2.93