Çeltikdere Bizans Kilisesi #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Çeltikdere Bizans Kilisesi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Bolu, Seben ilçesinin Çeltikdere köyü yakınlarındadır. Orta Bizans döneminin mimari örneklerinden birisidir. Haç biçiminde kesme taşlar ve tuğladan inşa edilmiştir.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/08/01/celtikdere-bizans-kilisesi-gezilesiyerler/
Sort:  

teknik bir sorun nedeniyle yazıyı kısa tutmak zorunda kaldım :(

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20223.00
ETH 1159.30
USDT 1.00
SBD 2.96