Bursa Fetih Kapısı #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Bursa Fetih Kapısı hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunur. Roma ve Bizans dönemine kadar tarihi uzanan bir yapıdır.

Günümüze gelene kadar birçok savaşa tanıklık eden tarihi yapı büyük oranda kaybedilmiştir. Günümüze ulaşan küçük bir kısmı, tarihi yapının iç surlarından bir bölümdür.

Su kapısı olarak da adlandırılan bölüm; Roma ve Bizans dönemlerinde Uludağ bölgesinde yer alan tapınaklara açılıyordu. 2008 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından bir restorasyon geçiren fetih kapısı; her yıl 6 Nisan'da başlayan fetih şenliklerinin ilk noktasıdır.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/08/03/bursa-fetih-kapisi-gezilesiyerler/
Sort:  

Congratulations @irfandogan! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20223.00
ETH 1159.30
USDT 1.00
SBD 2.96