Ankara Kalesi #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Ankara Kalesi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Ankara'nın tarihi 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Bunun sebebi ise tamamen Ankara Kalesi... Rivayete göre Frig Kralı Midas bir gece enteresan bir rüya görüyor. Rüyasında; Bir ses ona toprakları üzerinde bir gemi çapası aramasını ve çapayı bulduğu yerde bir şehir kurmasını söyler.

Kral uyandıktan sonra tüm askerlerine bu çapayı bulmalarını tüm toprakların aranmasını emreder. O zamanlar Frigler Ankara'nın Polatlı ilçesine 28 km uzaklıkta bulunan Antik Gordion şehrinde yaşıyorlar. Ve Midas'ın adamları bugün Ankara Kalesi'nin bulunduğu bu noktada çapayı bulurlar.

Kral buraya hemen bir şehir inşa edilmesini emreder. Ve Ankara Kalesi'nin etrafına inşa edilen o zamanın şehrine, gemi çapası anlamına gelen ''Anker'' yada ''Ankira'' ismini verir.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/23/ankara-kalesi-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20499.48
ETH 1185.55
USDT 1.00
SBD 2.97