The Secret'ın Sırrı - Kevin Hogan

in tr •  20 days ago

The Secret'ın Sırrı kitabı, bir kült haline gelen ve "Çekim Yasası" prensibini benimseyen Secret üzerine kaleme alınmıştır. Kitap, Secret nedir ya da ne değildir ? Çekim yasası gerçek midir? Secret'ın başarısının sırrı ve ardındaki gerçekler gibi çarpıcı konulara eleştirel bir yaklaşıma sahiptir.
Kitap kaleme alanlar bakımından oldukça zengin. Bölümler, alanında uzman 4 yazar tarafından farklı açılardan ele alınmıştır.
Yazarlarımızı tanıyalım:
Bob Beverley - Psikoterapist
Dave Lakhani - İkna, etki ve kült uzmanı
Blair Warren - Yapımcı ve yazar
Kevin Hogan - Beden dili uzmanı
the secret.PNG Kaynak

Kitap Hakkında

Kitap 17 bölümden oluşmaktadır. Okuyucularına Secret'ın ne olduğunu ve tarihini açıklayarak başlar. Yazarlar Secret'ın benimsemiş olduğu "Başınıza gelecek her şeyi siz çekersiniz" çerçevesinde kabul gören anlayışı ve noksanlıklarını yaşamdan örneklerle teker teker inceler.

Eleştirilen Noktalar

En çok tepki gösterilen noktalardan ilki, yerleşmekte olan kült'ü Çekim Yasası olarak insanlara kabul ettirme çabasıdır. Bilindiği üzre bir teori bilimsel olarak onaylanırsa yasa haline gelebilir. Lakin, Çekim yasası olarak adlandırılan şeyin aslında uzunca müddettir insanlık tarihinde yer etmiş olan Çekim Prensibi olduğunu ve çarpıtılarak insanlara yansıtıldığı konusu şiddetle eleştirilmiştir.

Yeri gelmişken,

  • Çekim Prensibi: Süreci Zihinde Canlandırmak x Yönlendirilen Eylem = İstendik Sonuç

  • Çekim Yasası: Olumlu düşünceler eşliğinde yeterince isteyerek amaçlanan şeyi elde etmek


Kaynak

Bir diğer eleştirilen nokta ise insanları bir şeyler uğruna çabalamamaya teşvik etmesidir. İnsanların gerçek bir istek ve bu isteğine bağlılığı neticesinde ulaşamayacağı bir şey olmadığı; yani diğer bir deyişle, bir tek zihin gücünüz ile her şeyi elde edebileceğiniz düşüncesini aşılamasıdır. Biraz Ütopik; biraz İronik...

Düşünce her ne kadar başta masum görünse de, aslında çok büyük bir tehlike arz eder!
Çağın en büyük hastalıklarından olan obeziteden zihinsel sağlık problemlerine kadar bir çok kötü sonuçlar doğurabilecek "hastalıklı" bir düşünceden bahsediliyor.
Toplumların büyük bir kısmını " bir şey vermeden bir şey isteyen" çoğunluklar oluşturmaktadır.

Tüketen, ben-merkezli, sağ duyudan uzak bir yapıya sahip insan profili sıkça rastlanır bir hal almıştır. Kitap, bu durumları 3 büyük dinden örnek vererek okuyucularını uyarıyor.
Verilen ve en çok hoşuma giden örneklerden birisi, Hz. İsa'nın "dileyin, arayın, kapıyı çalın" cümlesi oldu. Çekim Yasası öğretmenlerinin kendilerini destekleyen bir kaynak olarak göstermesine karşı çıkarak, insanların pasif-bağımlı kişilik bozuklukların uzak durmasını; değer üreten, yararlı varlıklar olmasının gereğinden söz ediyor.

Sonuç: Gerçek Sihir

Son bölüm Bob Beverley tarafından kaleme alınmıştır.
Kendisi bir psikoterapist olarak, aslında sahip olduğumuz 7 gerçek sihri sırasıyla vermiştir.
En göze çarpan nokta, gerçek sihrin "Coşku" ile başlaması. Bu bana doğrudan Napoleon Hill'i çağrıştırdı. 🙂

Coşku, Cesaret ve Dayanıklılık ile başlayan sihir serüveni, size içi dolmayan vaatler sunanlara karşı sahip olduğunuz "gerçek" gücü kullanmayı gösteriyor.

Bana Sorarsan

Vermek istedikleri çarpıcı gerçeklikleri biraz samanlıkta iğne aratırcasına vermeleri okuyucu olarak beni çok yordu. İçerik olarak zengin ancak işleyiş olarak biraz yavaş buldum. The Secret üzerine yazılabilecek en iyi kitaplar arasında yerini alabileceği şüphesiz ancak yazar sayısının fazla oluşu ve bazen bölümler arası geçişlerin biraz kopuk bir yapıya sahip olması birazcık odağın dağılmasına sebep olabiliyor.

Özellikle Kevin Hogan, okumaktan keyif aldığım ve kişisel gelişim meraklılarına tavsiye edebileceğim yazarlar arasındadır. Başarılı bir ortak ürün ortaya çıkarabilmek konusunda her yazarın üzerine düşeni layığı ile yaptığını söyleyebilirim. Fakat şunu da eklemesem olmaz, kitap önce cefasını sonra vefasını sürdürmek için özenle yapılmış gibi gelme di değil açıkçası 😌 Kitabın sonuna kadar gelmeyi başaran bilgiye ulaşır 😄

Son olarak,
Bu kitabı eğer düşünce gücünün ulaşabileceği noktalar konusunda ilginiz varsa ve ya Secret'a dair farklı bakış açılarına sahip 4 şahsına münhasır birey arıyorsanız okumanızı tavsiye ederim.

Secret ve ya okuma fırsatınız olduysa kitap üzerine görüş ve düşüncelerinizi alabilirsem sevinirim.
Okuduğunuz için teşekkürler.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bu kitabı okumasam da anlattığınız kadarı İle ben bu kitabı yaşayanlardan olduğuma inanıyorum. Olumlu düşünce gücüyle istediğim şeyleri kendi hayatıma çağırıyorum ve onları yaşıyorum. Bu zamana kadar neyi çok düşünüp çağırdıysam geldi hayatıma, bu bazen olumlu yönde bazen olumsuz yönde oldu.

Güzel bir kitap tavsiyesi olmuş ellerinize sağlık.

·

Her zaman için mümkün mertebe olumlu düşünmek bedenen ve ruhen bize daha iyi gelecektir. Bazen istemediğimiz hadiseleri bizim çağırdığımız konusunda hem fikirim 🙂

Yorumunuz beni çok mutlu etti. Teşekkürler.

Toplumların büyük bir kısmını " bir şey vermeden bir şey isteyen" çoğunluklar oluşturmaktadır.

çok doğru..
teşekkürler, kitabın sizi etkilediği anlaşılıyor satırlarınızdan:)

·

Bu düşünce yapısı en çok eleştirdiğim, bazen benim de içine düştüğüm bir tatlı tuzak adeta. Kendi içimde büyük savaşlar veriyorum bu tuzağa yakalanmamak için ve siz bunu gayet iyi yakalamışsınız 😌

Congratulations @idiosyncratic1! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hi, @idiosyncratic1!

You just got a 0.26% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here