You are viewing a single comment's thread from:

RE: Halka Rağmen Ekonomi Büyümez

in #tr3 years ago

Yazı için teşekkürler. Herhangi bir siyasi ya da ideolojiden bağımsız bir şekilde ekonominin ana hatlarını neden böyle olduğunu, faiz, kur ve enflasyon ilişkisini arkadaş sohbetlerinde dile getirmeye çalışıyorum. Dile getirmekle yetinmeyip kitap okuyup, özetini çıkartıyorum.
Vatandaşsal Ekonomi
Kriz İncelemeleri : Meksika
Kriz İncelemeleri : Peru
Kriz İncelemeleri : Şili
Kriz İncelemeleri : Arjantin

Fakat kimsenin umrumda değil. Kimseye kırgın ve kızgın değilim. Sadece şunu söylemek istiyorum.
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
Bizim halkımız maalesef bundan anlar.

Sort:  

Benim umrumda kostok :) Keep on doing.

Şu ana kadar yapılan her hatayı örtebilecek büyük fırsatın eşiğindeyiz. Odaklanmamız gereken kriz nedenleri değil en azından şu an için...