Sort:  

Hayırlısı dediniz, olduğu yerde kaldı. Daha da düşmeyeceğini temenni etmemiz için bir de maşallah deyin lütfen :))

maşallah dediğim pek yaşamıyor, yine de umduğunuz gibi olur inşallah.

:D aman hocam o zaman demeyin :D

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28267.89
ETH 1811.22
USDT 1.00
SBD 2.97