Sort:  

Hayırlısı dediniz, olduğu yerde kaldı. Daha da düşmeyeceğini temenni etmemiz için bir de maşallah deyin lütfen :))

maşallah dediğim pek yaşamıyor, yine de umduğunuz gibi olur inşallah.

:D aman hocam o zaman demeyin :D

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23369.87
ETH 1654.37
USDT 1.00
SBD 2.65