$ Dünyada En Çok Kullanılan Para Birimidir [Cointurk 31.Projesi][fkorkmaz# 1766]

in #tr5 years ago (edited)

Pq7xRlpCJf.pngABD'nin parasıdır $. Ülkeler arası ticarette, alışverişlerinde, ihracatta, ithalatta en çok kullanılan para birimidir $.

Paranın değer kaybetmemesi için ABD $'ı, avro vb paralara, altın vb.madenlere yatırım yapılmaktadır.

Ekonomik olarak gücü çok çok iyi olan devletlerin paraları her zaman değer kazanır.

Kasanda, cebinde her zaman değerli paran varsa, üretim çok yapıyorsan, ekonomik göstergeler iyiyi gösteriyorsa;

O zaman çok güçlüsündür. Ekonomisi zayıf olanlar, senin karşında fazla duramaz.

Babam her zaman şunu söyler ; "cebinde paran varsa, sesin çok gür çıkar."

Bir sonraki proje öneri konusu; lüks yaşamak çok mu önemlidir

Fotograf

Sort:  

Projende eksiklik var dostum. Bir sonraki konu hakkında fikrini yazarsan iyi olur.

Çok teşekkür ederim. Hemen yazıyorum.

rica ederim ne demek

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28173.49
ETH 1806.92
USDT 1.00
SBD 3.00