Çocukları Eğitmeye bir yandan da Eğlendirmeye devam...😇👪

in #tr5 years ago

Bugün de çocuklarımla birlikte pazıl yaparak çocuklarımın hayal ve zihin dünyasını geliştirerek onların parçaları birleştirme ve tamamlama eğitimi yaptık, hem eğlendik hemde faydalı bir etkinlik yaptık.
Sizede çocuklarınız ile birlikte böyle zeka geliştirici etkinlikler yapmanızı tavsiye ederim.
Hepinize sevdiklerinizle birlikte mutlu ve eğlenceli akşamlar geçirmenizi dilerim🌹😉

Sort:  

Allah bağışlasın.

Allah razı olsun.Teşekkür ederim😊

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23011.18
ETH 1582.87
USDT 1.00
SBD 2.56