You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minik Eren'e Umut Ol - [Yardım Kampanyası]

in #tr3 years ago

Hocam senin şahsında bu ulvi yardım kampanyasını başlatan, sürdüren, duyuran, yardım eden herkesten Allah Razı Olsun.

Rabbim yapılan yardımları bereketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın.
Amin.

Sort:  

Amin Allah razı olsun güzel dilekleriniz için

Amin inşallah daha çok kişiye yardım edilir.

Amin. Dediğiniz gibi bir sürü isim var bağışı ulaştırdığımda paylaşacağım İnşallah. Allah hepinizden razı olsun.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17540.15
ETH 515.85
SBD 1.14