Çevremizdeki toplumsal, kültürel, ekolojik sorunların çözüm sürecinde üniversiteli gençlerin rolü ve katkısı sizce neler olabilir?

in tr •  4 months ago


Ülkemizde ve dünyamızda her geçen gün yenilikler, yeni şeylerin getirdiği farklı sonuçlar ve bazen de sorunlar çıkmakta. Bu sorunlarla her gün karşılaşıyoruz. Bunların bazıları toplumu ilgilendiren olaylar bazıları hayvanları bazıları ise ülkemizle alakalı major sorunlar oluyor. Bu gibi durumlarda bize yani üniversite öğrencilerine büyük iş düşüyor. Bulunduğumuz zamanda sosyal medyanın etkisi çok büyük ve biz sesimizi birlik olduğumuz taktirde en güzel ve başarılı bir biçimde buradan duyurabiliyoruz.


Yapılan haksızlıklara karşı başlatılan imza kampanyaları, yürüyüşler veya ilgili kurumlara topluca başvuruda bulunarak toplumu ve bizleri ilgilendiren bir problemi çok kısa bir zamanda çözüme ulaştırmak mümkün.Okuyan ve bilgilenen bir toplum her zaman arkasına bir güç alıp sorunların üstesinden gelebilir. Burada bizim yapmamız gereken bir konu veya bir sorun hakkında yeterince araştırma yapıp bilgi sahibi olduktan sonra başkalarına da bildiklerimizi anlatıp onların da bu sorunların çözümü için destek olmaya çalışmasına ikna etmektir. Bunu yaptığımız zaman gençler yaşadığı ortamdaki insanları bilinçlendirmiş, doğru bir şekilde örgütlemiş ve sorunun çözümü için tam yapıyı kurmuş olacaktır.

Bilindiği gibi üniversitelerde eğitim alanının dışında bir çok yararlı öğrenci kulübü mevcut. Bunların alanları ve çeşitleri o kadar fazla ki bazıları üniversite dışına çıkıp farklı kitleleri de içinde barındırabilecek büyüklükte. Bu ve bunlar gibi girişimci bilinçlendirici ve toplum yararına açılmış öğrenci kulüpleri büyütülerek toplumda bir farklılık yaratılabilir. Eğer gerçekten öğrenci vatandaş esnaf çiftçi demeden "BİR" olunursa toplumda çözülemeyecek bir sorun olacağını düşünmüyorum.

Sonuç olarak üniversite, ve içinde bulundurduğu bireyler ülkemiz ve dünyamız için kilit bir rolde konumlanıyor. Sosyal medyanın birleştirici gücü, farkındalık yaratma adına düzenlenen kampanyalar sloganlar çözüm hareketleri, öğrencilerin içinden yeni fikirlerle ve yeni çözümlerle çıkmış ve bir oluşum kazanmış öğrenci kulüpleri ve gelişim faaliyetleri, herhangi bir konuda beliren sorunların çözümü için ön ayak oluşturabilecek nitelikte ve büyüklükte.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!