Engereğin Gözü & Kitaplığımdan

in tr •  11 months ago
I started a series where I would share my thoughts about the books I read .... In this article I will talk about Zülfü Livaneli's book Engereğin Gözü. Here we go.

Source

 ''Bakışıyla her canlıyı kımıltısız hale getiren bir engereğin bile gözünü kamaştıran'' iktidar hırsı... 

Habeşistan'dan getirilen çocuk bir kölenin harem ağalığına yükselişini ve bu harem ağasının gözünden dönemin padişahının başına gelen talihsiz olayları anlatıyor Zülfü Livaneli ktabında.

İktidar hırsının vermiş olduğu güç sonucu rehavete düşen insanoğlunun başına neler gelebileceğini yalın bir şekilde aktarıyor okuyucusuna yazar.

Romanı okurken kendinizi ister istemez o dönemin içinde buluyorsunuz . O dönem öyle karanlık ve kasvetli ki aydınlığa erişmek için bir ışık arıyorsunuz adeta.

İktidar, liderlik, güç gibi kavramlar uğruna neler yapıldığı en yakınının bile gözünü kırpmadan yok edildiği ve bu durumun olağan bir hal aldığının görülmesi insanı dehşete düşürüyor. Elbette günümüzde de iktidar hırsı çeşitli kesimlere zarar vermekte ve bunu rahatlıkla görüyoruz belki de maalesef alıştık dikkatimizi çekmiyor  ama o dönemin ki gibi pek de açık seçik yapılmadığı aşikar. Kitap bu durumu ayrıntılarıyla işlediği için insanın içini ürpertmekte. 

Source

Şimdide bir alıntı paylaşmak istiyorum bu eserden,

İdam emrini verdiği insanlara kötülük yaptığının farkında bile değildi.Mademki kullarının hayatı onun elindeydi,o da bir Tanrı gibi istediği zaman o canı alıveriyordu işte.
Kafeste korkudan aklını kaçırmak üzere olan çocuğun,bir anda milyonlarca insanı öldürmeye yetkili olması,ölümü bile anlamsız,sıradan ve olağan kalmıştı. 

Benim beğenerek bir solukta okuduğum bu kitabı sizlere de tavsiye eder, gönderimi okuduğunuz içinde teşekkür ederim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erhanoz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 4.38 % upvote from @buildawhale thanks to: @erhanoz. Send at least 1 SBD to @buildawhale with a post link in the memo field for a portion of the next vote.

To support our daily curation initiative, please vote on my owner, @themarkymark, as a Steem Witness

Serenad i cok begenmistim bunu da listeme ekliyeyim tesekkurler

Zülfü Livaneli bir başkadır ya. Bu kitabını da listeme ekliyorum hemen.