Sort:  

iç sesinin tonlarını merak etmemi sağladı bu yorumun:)
umarım güzel bi sestir okuduğun:)
teşekkür ederim..

Betimleme kabiliyetim yeterli değil ama güzeldi :)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
SBD 3.83