Adil, Eşit, Özgür ve Hilesiz Bir Seçim İçin “Millet İttifakı” + HDP Ortaklığı

in tr •  11 months ago

Demirtaş serbest Bırakılsın-001.jpgDünkü “Bitcoin, Blockchain ve Seçim Hilelerini Engellemek” başlıklı sorunun teknik yanına ağırlık veren yazımızın mürekkebi kurumadan Artı Gerçek’te “'Millet İttifakı' ile HDP seçim güvenliği için ortak çalışacak” başlıklı bir haber çıktı.
Haberde şunlar yazıyor:
“Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP ve HDP'nin sandık güvenliğini sağlamak amacıyla ortak yazılım üzerinde çalıştıkları öğrenildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve parti yetkilileri, İstanbul'da gazetecilere buluştu.
Buluşmaya katılan Saadet Partisi'nin üst düzey bir yetkilisi seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 4 partinin birlikte ortak bir yazılım programı üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Yetkilinin basın mensuplarına aktardığına göre her 4 parti seçim günü bu yazılımı kullanıp sandıklardan çıkan sonuçları ortaklaştırıp YSK'nın sonuçları ile karşılaştıracak. Veriler arasında herhangi bir uyumsuzluk çıkarsa itirazda bulunulacak.
Temel Karamollaoğlu toplantıda, seçim güvenliği ile ilgili "İnşallah huzurlu bir seçim geçiririz. Seçim güvenliği önemli. Partiler sandıklara sahip çıkarsa o endişeyi aşabileceğimiz kanaatindeyim" dedi” (altını biz çizdik)
Bizim önerdiğimiz işleviyle tam da buydu.
Ancak bizim önerdiğimiz en son tekniğe dayanarak açık ve merkezsiz bir sistemdi ve bunun için partilere değil yurttaşlara, seçmenlerin tamamen aşağıdan gelme girişim ve örgütlenme yeteneğine çağrı yapıyorduk. (Bu ittifakın hazırladığı yazılım da bizim önerimizle çakışıyor olabilir.)
Bizim önerimizde, önerdiğimiz teknik ile (merkezsiz ağ veya peer to peer ağ ve Blockchain teknolojisi) muhatap yani geniş kitlelerin girişimiydi. Teknik ve muhatap arasında, yani seçmenlerin yaratıcılığı ve örgütlenme yeteneği arasında içsel bir bağ da vardı. Teknik bir olanağa kitlelerin girişim ve örgütlenmesinin bir aracı olarak dayanma çabası vardı.
Elbette bu kadar kısa bir zamanda hilesiz bir seçim için bu tedbiri örgütsüz geniş kitlelerin seçim hilelerine karşı böyle bir aracı geliştirmesi çok zordu. Bunun bilincindeydik ama denemeye değerdi. En azından kulaklara bir su kaçırmış, deliye taşı andırmış olurduk.
Şimdi bunu partilerin üstlenmiş olması sevindiricidir.
Partilerin bu adımı çok önemlidir ve partilerin bu girişimi şimdi yurttaşların, seçmenlerin fiilen tabanda bu ittifakı gerçekleştirmesi için bir başlangıç vuruşu ve bir katalizatör (maya) işlevi görebilir.

Bir bilgisayar programının oluşumunda ve seçimlerin hileye karşı denetiminde yapılacak bu iş ve güç birliği gerekli ama henüz yetersizdir.
Çünkü bunlar Erdoğan’ın yapacağı hamlelere karşı güçlü bir mevzi kurmakta yetersiz kalır.
#Tamam ve #yorulduk gibi sosyal medya başarıları muhalefete bir moral verdi ve umutsuzluğun atılmasını sağladı ama aynı zamanda adil, özgür, eşit ve hilesiz seçimler olabileceği yönünde belli bir rehavete ve sahte hayallere de yol açtı ve açıyor.
Rehavete hiçbir şekilde kapılmamak gerekiyor.
Erdoğan’ın bulunduğu konumu ve gücü yitirmemek için her şeyi yapacağını bir an için bile akıldan çıkarmamak gerekiyor.
Son on yılın bütün tarihi Erdoğan’ın her şeyi göze alacağını göstermektedir. Çünkü iktidarı ve gücü yitirdiği takdirde Erdoğan’ın mahkemelerde hesap vermesi kaçınılmazdır.
Dolayısıyla bilgisayar programı ve seçimlerin denetimine ilişkin “millet İttifakı” + HDP’nin iş ve güç birliği tabanda, yani seçmenler arasında her alana yayılmalıdır.
Bunlar şunlar olabilir.
OHAL’in kaldırılması ile özgür bir seçim birbirinden ayrılamaz. O halde OHAL’e karşı ortak mücadele.
Seçimlerin OHAL koşullarında yapılması başlı başına bir skandaldır.
OHAL’in derhal kaldırılması için, OHAL koşullarına uyan ve OHAL’in kaldırılmasına yönelik tüm şehirlerde, meydanlarda her gün aynı saatlerde ve yerlerde hiçbir slogan atmadan, bağırmadan, hiçbir bayrak, flama, döviz vs. taşımadan sessizce bulunma ve buluşmalar yapılmalıdır. Bu bulunma ve buluşmalarda kimi durur, kimi dolaşır, kimi oturur, kimi sohbet eder. Bu eşlem biçimi hukuken OHAL şartlarına uyar ama sosyolojik ve politik olarak OHAL’e karşı en etkili direniş olur. OHAL’i fiilen işlevsiz kılacağı için OHAL’in kaldırılmasını gerekli ve mümkün hale getirir. Bilindiği gibi bu devlet ancak fiilen işlevsizleştiğinde veya anlamsızlaştığında yasakları kaldırır.
OHAL’in kaldırılmasını sağlama, fiilen seçimleri muhalefetin alması, mücadele inisiyatifini ele geçirmesi demektir. Bu aynı zamanda Erdoğan’ın operasyonel gücünü de kısıtlar. Öte yandan muhalefetin hareket kabiliyetini son derece genişletir. Unutmayalım ki seçimler gerçek güç ilişkilerini yansıtırlar. Böyle bir başarı ister istemez seçim sonuçlarını da belirler.
Seçimlerde söz ve propaganda güvenliğini ortaklaşa sağlama.
Seçim propagandası için standlar, mitingler, bildiri dağıtmalara vs. karşı ilerde Erdoğan’ın çeteleri, istihbarat örgütlerinin yönlendirdiği provakatörler birçok saldırı girişimlerinde bulunacaktır.
“Millet İttifakı” ve HDP ve bütün seçmenler, bu gibi saldırı ve provokasyonlara karşı da tıpkı ortak bilgisayar programı ve denetim gibi ortaklaşa propaganda ve fikir özgürlüğünü savunma, propaganda ve fikir özgürlüğünün güvenliğini sağlama girişimleri kurmalı, ortaklaşa davranmalıdırlar.
Hatta bu alanda daha da ileri gidilebilir. Tüm muhalif partiler seçim toplantılarında diğer muhalif partilerin konuşmacılarına da eşik söz hakkı tanıyarak onları davet edebilir. Yani her muhalif partinin toplantısı, tüm muhaliflerin birbiriyle fikirlerini yarıştırdığı ve en karşı taraftan bile insanları iknaya fırsat bulduğu gerçek demokrasi şölenlerine dönüştürülebilir. Devletin sağlamadığı bu eşitliği ve özgürlüğü muhalefetin bu girişimleri sağlayabilir. Diğer partiler böyle davranmasa bile HDP böyle davranabilir ve tüm toplantılarına diğer partilerin de sözcülerini çağırıp onarın da konuşmasına imkan sağlayabilir. Bu aynı zamanda bu toplantıların tüm muhalefet tarafından savunulmasını fiili bir gerçekliğe dönüştürür.
Hatta aynısı her muhalif partinin tüm diğer muhalif partilerin bildirilerini de stantında bulundurması ve isteyene vermesi biçiminde de yapılabilir.
Böylece devletin taraflılığı karşısında fikirler ve görüşler karşısında tarafsız bir devletin nasıl bir şey olabileceğinin bir prototipi yaratılabilir ve örneğin ortaya çıkarılabilir.
Ortaklaşa medya oluşturma
Erdoğan-Ergenekon ittifakı bütün medyayı ele geçirmiş bulunuyor. Muhalefet aynı şekilde bütün muhalefetin eşit veya en azından aldığı oy oranında temsil ve görüşlerini bildirme olanağı bulabileceği bir medyayı hızla örgütleyebilir.
Örneğin muhalefetteki her partinin genellikle kendi taraftarlarına hitap eden bir gazetesi ve televizyonu var. Bunları hepsi aynı şekilde tüm muhalefete yer vererek alternatif bir medya haline gelebilirler. Bu birkaç basit ve pratik uygulamayla hemen harekete geçirilebilir. En azından seçim dönemi için tüm muhali partiler kedi etkilerindeki bu yayınların denetimini ortaklaşa ve eşit katılımla oluşturacakları bir medya konseyine bırakabilirler.
Yine HDP böyle bir girişimi kendi başlatabilir. Örnek ve öncü olabilir.
Seçim hilelerine karşı ortaklaşa program geliştirme ve ortaklaşa denetim
Seçim güvenliği için elbette muhalefet partilerinin ortaklaşa davranışı çok önemlidir. Ancak bunun için aynı zamanda tüm yurttaşların, seçmenlerin girişimi ve denetimi de hayati önemdedir. Bunun harekete geçirilmesi gerekir. Belli Partilerin çizgisine yakın belli sivil toplum kuruluşları var. Örneğin CHP’ye yakın Oy ve Ötesi gibi.
Ancak bu yetmez. Bütün muhalif partiler, adil, eşit, özgür ve hilesiz bir seçim isteyen yurttaşlara yönelik olarak, milyonlarca seçmeni harekete geçirebilir, onlara ortaklaşa seçim güvenliği e gözlemciliği kursları verebilirler. Partilerin temsilcileri dışında da milyonlarca seçmenin seçim güvenliği, özgürlüğü ve eşitliğinin bir bekçisi olması sağlanabilir.
Eşitsizliğe ve haksızlığa karşı ortaklaşa kampanya
Şu an Selahattin Demirtaş’ın hapiste tutulması bir skandaldır. Buna karşı Avcı ve Karamollaoğlu açıkça bir tavır belirtmiş bulunuyor. Bunun için bütün muhalif partiler, bütün adil, eşit, özgür ve hilesiz bir seçim isteyen yurttaşlar ortaklaşa olarak açıklamalar yapabilir ve şu an başlamış bulunan imza kampanyasına destek verebilirler.
Bunun için her seçmen şu adrese gidip bir imza vererek (tıklayınız) ve mümkünse dost ve arkadaşlarını da benzer davranışa çağırarak adil, eşit, özgür ve hilesiz bir seçim için küçük de olsa bir adım atabilir.

Bunlar ilk akla gelenler.
Daha kim bilir neler yapılabilir?
Önemli olan yaklaşımdır.
Önemli olan partilerin ötesinde tüm muhalif parti ve yurttaşların adil, eşit, özgür ve hilesiz bir seçim için güçlerini birleştirmesi ve bunun koşullarını sağlamak için bir çaba içine girmesidir.
Bu sağlandığında diktatörlüğün önü kesilmiş olacak, demokrasi yolunda hiç de küçük olmayan bir adım atılmış olacaktır.
12 Mayıs 2018 Cumartesi
Demir Küçükaydın
demiraltona@gmail.com
Bloglar:
https://steemit.com/@demiraltona
https://demirden-kapilar.blogspot.de
Video:
https://www.youtube.com/user/demiraltona
Podcast:
https://soundcloud.com/demirden-kapilar
İndirilebilir kitaplar:
https://drive.google.com/open?id=0BxCB_Gtx8VYAcDREeTJVLW93MjA

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!