You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tüm Zamanların En Çok Konuşulan Olayı! Uzaylılar Aramızda Mı?

in #tr6 years ago

#cointurk tagını kullandığınız için teşekkür ederiz :)

Bu güzel blogunuz için sizi tebrik ediyorum.

Küratörlük projemiz @try-market ile birlikte @kusadasi ve ekibi ile oylanarak devam ediyor. Her gün 15 civarında yazı seçip aşağı yukarı 1$ civarlarında oylar veriyoruz. Bugün siz de seçildiniz.

Discordumuza gelip istediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz :)

Sort:  

tesekkurler yorumunuz icin, hergun duzenli olarak paylasima devam edecegim.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65269.28
ETH 3441.23
USDT 1.00
SBD 2.62