You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bilim nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl Olmalıdır? #turkcebilim

in #tr6 years ago

Bilim sadece aydınlık mı getirir? Bu tartışılacak bir durumdur. İnsanlar, hayvanlar ve doğa için zarar oluşturan bir çok husus da bilim sayesinde gün yüzüne çıkmaktadır. Yazını genel anlamda beğendim, ancak bilimin aydınlık getirmesi konusunda size katılmıyorum.
Emeğinize sağlık.
Ese kalın.

Sort:  

Yorumunuz için teşekkür ediyorum. Amacım sizlerin inançlarını sorgulamak değil, aksine sorgulamaya yönlendirmektir toplumu. Fikrinize saygı duyuyorum.
Saygılarımla…

Beni yanlış anladınız, ben inanç kavramı içinde bir yorum yapmamıştırm. Benim ifade etmek istediğim şey, örnek vermem de gerekirse; Japonya'ya atılan atom bombalarının, bilimsel bir çalışmanın ürünü olmasıdır. Daha fazla enerji üretmek amacıyla, doğaya zarar vermekte olan nükler santrallerin temelinde de bilim vardır. Yorumumu bu şekilde örnek göstermeden ve açık bir şekilde yazmayarak, cevaben sizi bu şekilde bir düşünceye sevk ettiğim için özür dilerim.

Sorun yok,detayli yorumunuz icin tesekkur ederim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66892.02
ETH 3513.87
USDT 1.00
SBD 2.67