bu sahtekarlık mi yoksa gerçeki?

in #tr6 years ago

Demin kanalın birinde şu reklamı gördüm...

P_20180505_011256_1_p.jpg

Hepimizin bildigi bir telefon ne diyor sudan ucuz.insanlarimiza telefon haricinde herşey geliyor. Bana pek inandırıcı gelmiyor. Bu reklamla başından olay geçen arkadaşlarımız varmı.Varsa lütfen yorum yaziniz millet gercekleri öğrensin.

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Congratulations @bibakipcikcam! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Bu kanalar neden kapatılmıyor anlamıyorum . RTÜK bu kanaları takibe alıp kapatmalı !

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65248.25
ETH 3471.40
USDT 1.00
SBD 2.51