You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zebra Şeyler

in #tr3 years ago

Normal bir şekilde başlayıp ilerleyen bir yazıyı kaşınan bir kafa nerelere getiriyor bunu da öğrenmiş olduk da yeterince ayrımı ona takıldım şu an da da...

Bu sebeple; buraya kadar okuduysanız, bundan sonrasında da pek bir şey bulamayacağınızı belirtmek istemiş olayım.

Şaka yapıyorsun sanmıştım oysa, ama inat işte sonuna kadar gitmeliyim diye vakit harcadım ve çık keyif aldım, daha önce de söylemiştim ya amak-ı hayal tadında.

Nice zebralı senelere bu arada, adresi özelden atarım tereyağı için, doktora varda bize yokmu?
😃

Sort:  

Eyvallah sevgili avina, inat edip okuduğun ve yorumunla destek çıktığın için de ayrıca teşekkür ederim. Hocam sen iste yeter ki sana hemen öz hakiki %100 zebra tereyağı gönderiryorum :)

Eyvallah hocam ama siyahını ayırırsan sevinirim dokunuyor çünkü :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37320.96
ETH 2453.32
USDT 1.00
SBD 3.89